Det hvite skiftet_riss.indd
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282655354
Status:
Utgitt år:
2020
Innbinding:
Innbundet
Oversatt av:
Inger Sverreson Holmes
5
ISBN: 9788282655354
Status: I salg

Eric Kaufmann

DET HVITE SKIFTET

POPULISME, INNVANDRING OG DE HVITE MAJORITETENES FREMTID

Det hvite skiftet handler om den viktigste politiske historien i det 21. århundre: hvordan demografiske endringer er med på å endre vestlig politikk, og hvordan vi tenker omkring det hvite flertallets fremtid i Vesten.

Vestlige samfunn blir i økende grad etnisk blandet. Over halvparten av barna som fødes i USA i dag, er «ikke-hvite», og mot slutten av århundret vil minoriteter og folk med blandet etnisitet utgjøre majoriteten i blant annet Storbritannia. Dette er århundret for «et hvitt skifte», understreker forfatteren. Den første fasen i denne utviklingen har utløst populistiske reaksjoner og lagt seg på tvers av det tradisjonelle skillet mellom høyre og venstre. En avgjørende utfordring i vår tid er å få konservative så vel som kosmopolitter til å betrakte hvit utskiftning som en positiv utvikling. I denne nyskapende boka undersøker statsviteren Eric Kaufmann de etniske endringene i Vest-Europa og Nord-Amerika. Han skisserer fire mulige reaksjonsmåter – kamp, undertrykking, flukt eller tilslutning – og presenterer ulike scenarioer for hvordan vi kan legge bak oss kranglingen om nasjonal identitet.

Dersom vi vil unngå radikal politisk polarisering, hevder Kaufmann, må vi åpent og redelig diskutere det hvite flertallets fremtid. Boka er et vektig bidrag til hvordan vi kan snakke om «rase» i det 21. århundre.

Forfatter(e)