Det norske demokratiet forside
Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN:
9788282654180
Status:
Utgitt år:
2018
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654180
Status: I salg

Øystein Sørensen og Nik. Brandal

DET NORSKE DEMOKRATIET OG DETS FIENDER

1918–2018

Et av de mest påfallende trekkene ved det norske demokratiet er hvor stor motstands­kraft det har hatt i møte med antidemokratiske ideer og bevegelser. Det betyr ikke at Norge har vært forskånet fra denne typen bevegelser – fra revolusjonær kommunisme og fascisme til ­islamisme – men de har enten forblitt marginale fenomen eller de har vært kortvarige blaff.

I denne boken sammenligner forfatterne de ulike bevegelsene og tradisjonene som har hatt en uttalt ambisjon om å erstatte det norske demokratiet med et annet politisk system: revolusjonære kommunister og sosialister etter bolsjevikrevolusjonen i Russland, de høyre­autoritære retningene i mellomkrigstiden, Nasjonal Samling før og under andre verdens­krig, ulike former for ekstremisme til høyre og venstre i etterkrigstiden, og det siste tilskuddet til den antidemokratiske floraen; norske islamister. 

terningkast5_40x35.png«I boka 'Det norske demokratiet og dets fiender 1918-2018' går historikarane Øystein Sørensen og Nik. Brandal gjennom det dei med sitt liberaldemokratiske utgangspunkt reknar som dei viktigaste antidemokratiske rørslene på venstre og høgre fløy dei siste hundre åra, og prøver å forklara kvifor det norske demokratiet har vore så motstandsdyktig overfor slike straumdrag. Det er blitt ei spennande reise. […] Det kan altså bli meir krevjande å ta vare på Norge som ein freda plett i eit stormfullt globalt landskap. Men boka til Sørensen og Brandal gir også grunnlag for optimisme. Folkestyret har vore ganske robust i Norge, og det kan vera litt å læra av korleis kriser og truslar er takla før. I så måte gir 'Det norske demokratiet og dets fiender' både kunnskap og utfordringar for tanken.»

Tom Hetland, STAVANGER AFTENBLAD