Det russiske imperiet_riss.indd
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282655378
Status:
Utgitt år:
2020
Sideantall:
744
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282655378
Status: I salg

Tjønn, Halvor

DET RUSSISKE IMPERIET

FRA SAMMENBRUDD TIL TRIUMF

Terningkast5 copy_40x41.jpg«Hvis man skal lete etter årsaker til at det går som det går i Putins Russland, så ligger svarene veldig ofte i landets kompliserte og ofte paradoksale historie. Det blir fort mursteiner av det. For Russlands historie er så dramatisk og rik at det er nærmest umulig å skrive den på annet vis. Historikeren og den tidligere Aftenposten-journalisten Halvor Tjønn – som i mange år var Moskva-korrespondent – demonstrerer at han også behersker murstein-formatet. […] Tjønn viser oss at Russlands historie kan leses som en spenningsfylt, grøssende thriller. Blod og kjønnssafter renner i omtrent like rikelige strømmer gjennom århundrene. Det er godt for oss som lesere, men like selvsagt betyr det ulykke for dem det først og fremst angår – russerne. […] Halvor Tjønn er bare halvveis ferdig med sitt gigantverk om Russlands historie. Et bind fra Katarina den store, til romanovenes fall i 1917 er under arbeid. Og et siste bind om sovjettida og tida etter det er under planlegging. Det er all grunn til å glede seg.»

Morten Strand, DAGBLADET

På begynnelsen av 1600-tallet er Russland i ferd med å gå under. Tronrøvere og falske tsarsønner inntar scenen mens svensker og polakker invaderer landet. Russlands framtid står på spill.

Etter et drøyt tiår med kaos blir stabiliteten gjenopprettet, men Russland forblir isolert, åndelig og økonomisk. På begynnelsen av 1700-tallet forvandler Peter den store – ved hjelp av hensynsløs maktbruk – Russland til en europeisk stormakt. Regimet hans fører til en konservering av en hierarkisk, autoritær og voldelig samfunnsorden der folkeflertallet – bøndene – lever som slaver.

I generasjonen etter Peters død befinner Russland seg i skyggen av den store reformatoren. Alle andre maktinstitusjoner bortsett fra tsaren er avskaffet. Samtidig mangler det herskende Romanov-dynastiet mannlige tronfølgere. Konsekvensen blir en rekke statskupp. Statskuppenes epoke tar slutt idet Katarina den store i 1762 rydder sin ektemann Peter III av veien og selv overtar makten.

Det russiske imperiet er en fortsettelse av suksessen Russland blir til. Boken gir et fargerikt bilde av vårt naboland i øst og danner samtidig et bakteppe for forståelsen av dagens samfunnsforhold i Russland, ikke minst landets konflikter med Vesten og med Ukraina.

«Tjønn kan sitt stoff på fingrene, og framfører det i et uanstrengt språk som aldri lar en tvile på at han selv nærer en dyp fascinasjon for det han skriver om.»

Geir Pollen, KLASSEKAMPEN

«Gjennom heile boka merkar ein forteljargleda hjå Tjønn. Det er eit velgjerande driv i framstillinga […] Halvor Tjønn er i ferd med å skrive den fyldigaste Russlands-historia vi nokon gong har fått på norsk.»

Erik Egeberg, DAG OG TID

Forfatter(e)