31
ISBN:
9788276940473
Status:
4
ISBN: 9788276940473
Utgivelsesår: 1999
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Karl Gervin

DET STORE BRUDDET

Reformasjonen i Norge representerte et stort kulturskifte i norsk historie. En billedrik folketro ble tvunget under, symbolmettede tradisjoner ble stanset, identitetsbærende kulturtrekk ble stemplet som vranglære. Boken tar for seg bakgrunnen for reformasjonen, grunnlaget for den i Norge, selve gjennomføringen og, ikke minst, ettervirkningene helt opp til vår egen tid. Med litteratur- og stikkordregister.

Reformasjonen i Norge representerte et stort kulturskifte i norsk historie. En billedrik folketro ble tvunget under, symbolmettede tradisjoner ble stanset, identitetsbærende kulturtrekk ble stemplet som vranglære. Boken tar for seg bakgrunnen for reformasjonen, grunnlaget for den i Norge, selve gjennomføringen og, ikke minst, ettervirkningene helt opp til vår egen tid. Med litteratur- og stikkordregister.