324
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282651028
Status:
5
ISBN: 9788282651028
Utgivelsesår: 2014
Status: I salg
Sideantall: 264
Innbinding: ib

Karl-Eirik Kval

DET STORE SKOLESVIKET

EN DIAGNOSE OG 18 FORSLAG TIL FORBEDRINGER

«Karl-Eirik Kvals oppgjør med norsk skolepolitikk er vårens viktigste og beste bok»

Ole Asbjørn Ness, FINANSAVISEN

 

Norge er et av de landene i verden som bruker mest penger på skole. Hva kan det da komme av at resultatene er middelmådige sammenlignet med andre land i internasjonale undersøkelser? Hvorfor dropper så mange ut av skolen? Hvorfor har sosial bakgrunn så stor betydning? Hva kan det komme av at fravær og forseintkomming har blitt et så stort problem? Store reformer, en vedvarende strøm av rundskriv, forskrifter og regler, innføringa av en kvart million datamaskiner og bruk av prosjekt- og gruppearbeid har prega skolen de siste tiåra. Hva har det gjort med måten elever lærer på og resultatene av læringa?

I denne boka undersøkes og belyses mange av de forholdene som gjør at så mange elever lærer mye mindre enn de ellers kunne gjort – først og fremst i videregående skole. Til slutt kommer 18 råd for hvordan skolen og skolesystemet kan endres til det bedre.

Dette er ei bok for dem som direkte og indirekte merker hvordan dagens skole fungerer: lærere, elever og foreldre. Men det er også ei bok for dem som bestemmer hvordan skolen skal være: politikere og byråkrater. Med et håp om at de to siste gruppene kan få et realistisk innblikk i dagens skolevirkelighet og gjøre noe med den.

 

Forfatter(e)