Distriktsopprøret_omslag lav
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282655446
Status:
Utgitt år:
2020
Sideantall:
320
Innbinding:
Innbundet
4
ISBN: 9788282655446
Status: Utsolgt

Reidar Almås og Eirik Magnus Fuglestad (red.)

DISTRIKTS­OPPRØR

PERIFERIEN PÅ NYTT I SENTRUM

Etter kommune- og fylkesvalet 2019 ser vi klare teikn på at det er eit distriktsopprør på gang i Noreg. Frå media høyrer vi om alt frå motstand mot vindmøller, høgare ferjeprisar og alle former for sentralisering: det vera seg kommune- og regionreform, politireform, eller nedlegging av sjukehus og studiestader.

Konklusjonen i denne boka er at det er ikkje eitt, men mange distriktsopprør som ulmar her i landet. Felles for alle er at dei tappar politisk energi ifrå motsetninga mellom sentrum og periferi, som den verdsberømte norske statsvitaren Stein Rokkan i si tid påviste var ei grunnleggande konfliktlinje i norsk politikk. 

Forfattarane i denne boka tek utgangspunkt i denne konfliktdimensjonen, og prøver å fange og analysere kva som ligg under desse opprøra, kva dei har ført til så langt og kva dei kan føre til av endringar i framtida. Kapitla er skrivne av noen av våre fremste samfunnsforskarar innan distrikts- og ruralforskinga. Samla gir dei eit overordna og oppdatert blikk på den norske konfliktdimensjonen sentrum–periferi.

Innholdsfortegnelse1.jpgInnholdsfortegnelse2.jpg