342
Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN:
9788282651226
Status:
4
ISBN: 9788282651226
Utgivelsesår: 2014
Status: Utsolgt
Sideantall: 250
Innbinding: ib

Jahn Otto Johansen

DRØMMEN OM EUROPA

STREIFTOG I TIDLIGERE JERNTEPPELAND

Jahn Otto Johansen har brukt et halvt århundre på å reise i og studere de sentral- og østeuropeiske land og har vært i en unik posisjon til å følge de voldsomme endringene som har funnet sted i regionen gjennom disse årene.

Sentral- og Øst-Europa har de siste tretti årene gjennomlevd enorme forandringer – endringer så store og overraskende at hverken politikere eller forskere, og aller minst mediene, har vært i stand til å oppdatere seg og langt mindre forutsi dem. Warszawapakten og Comecon, som var det Moskva-dominerte økonomiske fellesskapet, gikk i oppløsning etter at Berlinmuren falt og de kommunistiske regimene ble styrtet. Og Sovjetunionen selv falt fra hverandre.

Den kalde krigen delte et Europa som historisk og kulturelt hadde hørt sammen siden «Det hellige riket av tysk nasjon», og som også Habsburg-monarkiet hadde vært et uttrykk for. Berlinmurens fall åpnet for en utvikling som brakte de gamle jernteppelandene tilbake til Europa – medlemskap både i EU og NATO. Det har vært en vanskelig prosess som vi i dag ikke ser den endelige utgangen på.

Jahn Otto Johansen har brukt et halvt århundre på å reise i og studere de sentral- og østeuropeiske land og har vært i en unik posisjon til å følge de voldsomme endringene som har funnet sted i regionen gjennom disse årene. I denne boken skildrer han ved egne opplevelser og gjennom disse lands diktere, hvordan menneskene der tenker, føler og handler.
 

Presse

«[...] på sitt beste er boken en personlig, intellektuell vandring gjennom fortidens og samtidens Øst-Europa. Ingen andre journalister kan referere til et intervju med en tidligere visestatsminister i Polen i 1961, og likevel gjøre det relevant.»

Anders Horntvet, FINANSAVISEN

Forfatter(e)