e4ccmDPu_291_LR_O_Eidsvoll 18141 lite
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282650731
Status:
4
ISBN: 9788282650731
Utgivelsesår: 2013
Status: Utsolgt
Sideantall: 408
Innbinding: ib

EIDSVOLL 1814

Slik ble Norges grunnlov til. Her kan man følge forhandlingene fra første til siste dag. Boken kaster også lys over mennene, miljøet og tankene som avfødte dette betydningsfulle dokumentet.

Slik ble Norges grunnlov til. Her kan man følge forhandlingene fra første til siste dag. Boken kaster også lys over mennene, miljøet og tankene som avfødte dette betydningsfulle dokumentet. Riksforsamlingens forhandlingsprotokoller, med alle debattinnleggene og forslagene som førte frem til grunnlovens paragrafer, utgjør hovedstammen i boken. Bildet utdypes underveis av utdrag fra dagbøkene og brevene til noen av deltakerne. De skriveføre Eidsvoll-mennene etterlot seg til sammen 14 dagbøker og 5 brevsamlinger fra disse dramatiske vårdagene i 1814.

Boken kom ut første gang i 1989 og teksten i denne boken avviker lite fra førsteutgaven, kildene er de samme. Den store forbedringen ligger i de nye illustrasjonene som er integrert i teksten på en helt annen måte. Mange illustrasjoner viser dokumenter som aldri har vært avbildet offentlig tidligere. Bilder av private eiendeler etter mennene lar oss komme nær på en ny måte, og en rekke samtidige illustrasjoner gir innblikk i det norske samfunnet på eidsvollmennenes tid.

Presse

terningkast5_40x35.png «Med tanke på den opphøyde plass Eidsvoll-fedrene har hatt i vår bevissthet, er det både underholdende, avslørende og interessant å lese om det daglige livet som utfoldet seg mens Grunnloven ble til. Hovedvekten av stoffet gjelder forhandlingene paragraf for paragraf, men ukene på Eidsvoll manglet hverken intriger, bakvaskelser eller diskusjoner så heftige at de nær endte i basketak. Her får du dem!»
Alf Kjetil Idland, FÆDRELANDSVENNEN

«Denne boka kan seiast å vera sjølve grunnboka om prosessen som førte fram til grunnlova. Boka kom ut første gang i 1989, og føreligg til jubileet på nytt i litt revidert utgåve, men med langt betre illustrasjonsmariale.» Johannes Kleppa, DAGEN

Forfatter(e)