Emberland 2015
Status:

Emberland, Terje

Terje Emberland (f. 1956) er dr.philos., religionshistoriker og Forsker 1 ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker og fagartikler om antisemittismen, nazismen og fascismens historie, norsk okkupasjonshistorie, moderne esoterisme og konspirasjonsteorier, blant disse er Religion og rase. Norsk nyhedenskap og nazisme i Norge 1933-1945 (2003), Det ariske idol. Forfatteren, eventyreren og nazisten Per Imerslund (med Bernt Rougthvedt) (2004), Himmlers Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt (med Matthew Kott) (2012), Da fascismen kom til Norge. Den nasjonale legions vekst og fall, 1927 – 1928 (2015) og Hva er konspirasjonsteorier (med Asbjørn Dyrendal) (2019). Han har også laget flere utstillinger og blir ofte brukt som kommentator i media. Terje Emberland var ekspertvitne i rettssaken mot Anders Behring Breivik.