277
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282650601
Status:
4
ISBN: 9788282650601
Utgivelsesår: 2012
Status: Utsolgt
Sideantall: 172
Innbinding: ib

EN SORT BOK OM ARKITEKTUR

Hvorfor har moderne arkitektur blitt så upopulær blant vanlige mennesker, samtidig som den iherdig forsvares av fagfolk? I denne boken undersøker en sosiolog og en billedkunstner hva som har gått galt i moderne arkitektur.

Hvorfor har moderne arkitektur blitt så upopulær blant vanlige mennesker, samtidig som den iherdig forsvares av fagfolk? Hvorfor tillates det å bygge kortsiktig, i dårlig kvalitet, og uten hensyn til omgivelser og historie, og hvorfor aksepteres mindre stilmessig variasjon i arkitektur sammenlignet med andre kunstarter? Kort sagt: hva har gått galt?

I denne boken undersøker en sosiolog og en billedkunstner disse spørsmålene og de presenterer tre feilslutninger som de mener har motivert arkitekter og byplanleggere fra etterkrigstiden og frem til i dag: (1) arkitektur har blitt håndtert som politisk instrument, (2) arkitektur har blitt betraktet som uttrykk for en tidsånd, og (3) arkitekturens viktigste oppgave har blitt forstått som å skape brudd med omgivelser og tradisjoner.

Forfatterne presenterer gjennomgående en annen forståelse av arkitektur. De hevder at dens hovedoppgave bør være grunnleggende humanistisk gjennom å skape tilhørighet for mennesker i sine omgivelser.
 

Presse

«Svart bok med mange lyspunkt. Ei energisk bok om norsk og internasjonal arkitektur som tidvis lukkast i sitt samtidskritiske prosjekt. [...] Bak dei smått provoserande utsegnene ligg det nemlig mange kløktige perspektiv. Det mest interessante er at sosiologen Alexander Z. Ibsen og kunstnaren Christopher Rådlund grip tilbake i arkitekturhistoria og tek til orde for en revitalisering av formspråk og estetiske idear som av ulike årsaker ikkje lenger vert rekna som aktuelle. [...] Ho synar at arkitekturhistoria er rik på praktiske og framtidsretta byggjemåtar i tillegg til stilistisk mangfald. Dette er et moment som bør inkluderast i kvar ein diskusjon om arkitektur og byutvikling i tida framover.» Even Smith Wergeland, MORGENBLADET