304
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282650816
Status:
Utgitt år:
2013
Sideantall:
204
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282650816
Utgivelsesår: 2013
Status: I salg
Sideantall: 204
Innbinding: ib

Jon Hustad

FARVEL NORGE

VELFERDSSTATENS FREMTIDIGE KOLLAPS
 

«Glitrende og dyster […] Jon Hustads bok om hvorfor og hvordan den norske velferdsstaten seiler mot statsfinansiell kollaps er viktig og underholdende lesning.»

Ole Asbjørn Ness, FINANSAVISEN

 

Den norske velferdsstaten står foran enorme utfordringer. Holder den nåværende veksten bare i helse- og omsorgsutgiftene frem, er staten konkurs i løpet av tyve til tredve år. Samtidig går arbeidstiden ned og ned og uføreratene opp og opp. Stadig færre mennesker må bære en stadig større stat. I tillegg vokser innvandringene og de fleste innvandrerne tar ut langt mer av velferdsgodene enn de betaler inn for de samme godene. Norge er i dag verdens fremste innvandringsland. Staten bruker i tillegg 150 milliarder kroner i året, nesten seks forskningsbudsjett, bare for å betale trygd og sykepenger til folk i arbeidsfør alder. I faste priser har denne utgiftsposten blitt tredoblet i løpet av de siste tredve årene. Norge må gå gjennom store reformer i de kommende årene eller gå konkurs. Oljen berger oss ikke. Den utgjør bare 4 prosent av nasjonalformuen. Den nåværende norske velferdsstaten er en fiasko.

Forfatter(e)