Fascisme_forside
Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN:
9788282654715
Status:
Utgitt år:
2019
Innbinding:
Heftet
Oversatt av:
Kjersti Velsand
5
ISBN: 9788282654715
Status: I salg

Roger Griffin

FASCISME

Begrepet «fascisme» brukes i våre dager av enkelte som et allment skjellsord for å delegitimere og demonisere politiske motstandere, det være seg Tea Party-bevegelsen, Donald Trump eller Vladimir Putin. På den andre siden er «fascisme» redusert til et dagligdags uttrykk som betegner et politisk system eller en politikk som vil begrense personlig frihet og selvutfoldelse.

Fascismen hadde avgjørende innvirkning på historiens gang i mellomkrigstiden, og den kan inspirere til ekstreme voldshandlinger i dag. Derfor er det sentralt at feilbruk og misbruk ikke kompromitterer begrepets presisjon og analytiske verdi. Griffin gir en kortfattet fremstilling av fascismestudier, etablerer et begrepsmessig rammeverk og gir et riss av fascismens historie før og etter andre verdenskrig.

Fascisme er den første boken på norsk om fascisme som politisk teori.

«Dette er en fascinerende liten bok som ikke handler så mye om hva fascistene har gjort, men mer om hvorfor de gjorde det. Med på kjøpet får du en innsikt i en omfattende fagdisiplin, med mange ulike skoler og teoretiske retninger. Jeg synes selv jeg forstår mer av fascismen etter å ha lest denne boken.»

Andrew P. Kroglund, NY TID

Forfatter(e)