Fasting4
Status:

Fasting, Mathilde

Mathilde Fasting er­ siviløkonom­ fra­ NHH­ og­ idéhistoriker­ fra­ Universitetet­ i­ Oslo.­ Hun­ har­ også­ skrevet­ en­ doktorgradsavhandling­ om­ den­ norske­ juristen­ og­ økonomen­ Torkel­ Aschehoug. Fasting­ jobber­ til­ daglig­ i­ tankesmien­ Civita­ og har­ skrevet­ flere­ bøker,­ blant­ annet­ Borgeren og fellesskapet­ (2015)­ og­ Valgfrihet­ (2013).

Foto: CF-Wesenberg