fem på tolv_forside
Pris:
332.00
Førpris: 379.00
ISBN:
9788282656832
Status:
Utgitt år:
2023
Sideantall:
332
Innbinding:
Innbundet
Oversatt av:
Svein Sjøberg
5
ISBN: 9788282656832
Status: I salg

Casper Andersen og Henry Nielsen

FEM PÅ TOLV

EN GLOBAL HISTORIE OM ATOMVÅPEN

Etter atombomben over Hiroshima i 1945 er verden blitt en annen. Muligheten for en total utslettelse av menneskeheten er blitt en realitet. På dette grunnlaget etablerte bekymrede atomforskere i 1947 det såkalte Dommedagsuret, der visernes stilling symboliserer hvor lenge det er til katastrofen: en altutslettende atomkrig.

Mot slutten av 1942 startet USA det gigantiske Manhattan-­prosjektet med Robert Oppenheimer som leder. Pasifisten Albert Einstein og dansken Niels Bohr var sentrale i denne historien. Da bomben var klar, hadde Tyskland kapitulert, mens Japan fortsatte krigen. Mange av forskerne mente at krigen var vunnet, og at atombomben ikke måtte brukes. Men nå var det ikke lenger forskere som bestemte, nå var det politikerne, først og fremst i USA.

Denne boka forteller den globale historien om kjernevåpen. Den handler til dels om fysikken og teknologien som ligger bak. Men det er like mye en historie om politiske og militære ambisjoner – og om mer eller mindre kriminelle handlinger, løgner og svik.

I 2023 er vi tettere på katastrofen enn noensinne. Aldri har vi hatt mer treffsikre atomvåpen. Aldri har vi hatt så langtrekkende raketter. Aldri har vi hatt så store spenninger og konflikter. Russlands invasjon av Ukraina har aktualisert atomtrusselen.

Med innledning av Svein Sjøberg, professor emeritus ved Universitetet i Oslo.