Filefjell
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282654821
Status:
Utgitt år:
2019
Sideantall:
320
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654821
Status: I salg

Anders Lundberg

FILEFJELL

NATUR, FOLK OG LANDSKAP

Til alle tider har Filefjell vore eit sentralt bindeledd mellom aust og vest – for folk, fuglar, dyr og planter. Tidlege kartleggarar meinte naturtilhøva på Filefjell kunne forklare viktige forskjellar i kulturen mellom aust og vest, og vasskiljet på «Fillefjeldene» blei brukt til å dele det sørlege Noreg i to. Filefjell blei sjølve symbolet på skiljet mellom aust og vest. Boka viser korleis kartlegginga av Filefjell inngjekk som ein del av nasjonsbygginga på 1800-talet. Den viser også korleis kunstnarar som J.C. Dahl og andre brukte Filefjell som ikon for den nye nasjonen, og korleis dette også var ein del av visjonen for dei første naturforskarane og fotografane som besøkte Filefjell.

Naturen på Filefjell inneheld både austlege og vestlege biogeografiske element, men er i stor grad også påverka av folks bruk av areal, skog og andre ressursar i dette sentrale fjellområdet. Boka kastar lys over korleis klimaendring påverkar planter og fjellskog i dag, og korleis dei endringane som går føre seg, også kan sporast tilbake til stølsdrift og menneskeleg aktivitet. Den fortel også om turar og turmål, både når dagane og nettene blir lange. Bli med inn …

ANMELDELSER:

«Denne boka er prega av høg fagleg kvalitet kombinert med mange flotte og gode bilete. Eg har gått litt på Filefjell, men denne boka lokkar tilbake – og då skal eg ha boka med som guide! Ei flott bok, rett og slett!»

Johannes Kleppa, DAGEN

«Kunnskapen vil bli betydelig oppjustert. I denne boken får vi vite det meste. Om geologi, botanikk, dyreliv, fugleliv i fortid og nåtid, historier om folk, om oppdagelsesreisene, om faunakriminalitet begått av sprø samlere fra England på 18 hundre tallet, om soldater, troppeforflytninger og de første kartene som ble lagt om området. Det er vel knapt noe mindre enn en filefjell-bibel Anders Lundberg har skrevet. […] Boken spenner over mange tema knyttet til Filefjell, solid faglig behandlet, og med svært mange gode bilder, både artsbilder og stemningsbilder fra fjellet. […] Herved anbefales «Filefjell Natur, folk og landskap» til alle natur og fotointeresserte – enten de har et forhold til Filefjell eller ikke. Løp og kjøp!»

Pål Brenne, NATURFOTOGRAFEN

Forfatter(e)