Filosofene POCKET 72
Pris:
299.00
ISBN:
9788282651622
Status:
Utgitt år:
2016
Sideantall:
787
Innbinding:
Heftet
Oversatt av:
Lars Nygaard
Orginalens tittel:
Filosoferna
5
ISBN: 9788282651622
Status: I salg

Svante Nordin

FILOSOFENE

VESTERLANDSK TENKNING SIDEN 1900

«Boka er unik i sitt slag – også internasjonalt – gjennom sin størrelse, detaljrikdom og brede språk- og tradisjonstilfang. Nordin er enormt belest og klarer også i korte skisser å bidra med uventede detaljer og refleksjoner om selv velkjente forfatterskap.»

Hans Ruin, DAGENS NYHETER

Det siste drøye århundrets politiske og sosiale omveltninger har preget tenkningen til moderne filosofer som Heidegger, Wittgenstein, Sartre, Habermas, Foucault, Derrida og Žižek. Den liberale, vestlige moderniteten har blitt utfordret gjennom to verdenskriger, gjennom kommunisme, fascisme og nasjonalisme, gjennom kolonial og postkolonial erfaring. Filosofenes dagsorden har i stor utstrekning vært bestemt av disse hendelsene, av tiden og den romlige konteksten. Å filosofere i Tyskland i 1900, 1933 eller 1949 artet seg helt ulikt. Å filosofere i Russland i 1910 eller 1950 eller 1999 var ikke det samme. Det samme gjelder den intellektuelle situasjonen i Frankrike, Storbritannia, USA og de nordiske landene, selv om omveltningene ikke har vært like dramatiske.

Filosofenes liv og tanker er ikke så adskilt som de selv iblant hevder. En filosofisk dagsorden er et personlig anliggende, bak den banker et hjerte. Filosofi er dialog, argumenter og motargumenter, strid og polemikk, hypoteser og feilslutninger. Vil man forstå filosofi, må man gjøre det på en svært konkret måte. Filosofiske teser og argumenter kan ikke løftes ut av sammenhengen, men må tolkes ut fra tid og rom – og ut fra filosofens personlige ståsted. Enkelte navn i denne boken er kjente og mye omtalt, andre er relativt ukjente. I sin tid bidro de imidlertid alle til å fylle det filosofiske landskapet med levende skikkelser. Spørsmålene deres – og noen ganger svarene – utfordrer oss fremdeles.

Denne boken handler om filosofenes inngripen i det siste århundrets hendelser. Eller omvendt; om disse hendelsenes forvandling av filosofene og filosofien.

«Det er nærmest ubegripelig hvordan Svante Nordin kan klare å få med alt […] Dessutan skriver han på en måte som ikke legger unødige hindringer i veien for leseren. Det er en av årets beste bøker.»

Pauli Olavi Kuivanen, NORRKÖPINGS TIDNINGAR

«Nordin vil forstå filosofene ut fra deres tid og rom. I en monumental og uhørt lærd bok lykkes han godt med den ambisjonen.»

Cornelis Dekker, ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN

Forfatter(e)