Omslag
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282651752
Status:
Utgitt år:
2016
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282651752
Status: I salg

Tor Jørgen Melien

FORSVARETS SANITET

HELSE FOR STRIDSEVNE 1941-2016

Saniteten er Forsvarets eget «helsevesen» og utgjør all virksomhet i Forsvaret som arbeider med å forebygge og behandle syke og sårede for å beholde eller gjenopprette stridsevnen. Denne boken er den første samlede, forskningsbaserte fremstillingen av Forsvarets sanitet og dens utvikling. Boken er inndelt i tre hovedperioder: andre verdenskrig, den kalde krigen og tiden etter 1990.

Mens krigen raste i 1941, opprettet den norske regjeringen i London Forsvarets sanitet. Den nye sanitetsstaben manglet verken oppgaver eller indre rivninger. Samordning og utvikling av sanitetsressurser og samarbeid med det norske helsevesenet i utlendighet hadde den høyeste prioritet.

Forsvarets sanitet og det sivile helsevesenet hadde også et nært og omfattende beredskapssamarbeid under den kalde krigen. I denne perioden hadde saniteten sin største organisasjon noen sinne og med et stort antall repetisjonsøvelser. Virksomheten i saniteten var en del av det norske invasjonsforsvaret, men bidro også i utenlandsoperasjoner som det norske feltsykehuset i Korea.

Etter den kalde krigen gikk organisasjonen over til å drive kompetanseoppbygging og leveranser av sanitetstjenester. Utenlandsbidragene var mange, med Afghanistan som et mangeårig operasjonsområde. Sanitetstjenesten gjennomgikk – og gjennomgår – en rivende utvikling, dels som en følge av medisinske fremskritt og dels på grunn av tjenesteerfaringene fra de skarpe utenlandsoperasjonene. I sum har dette ført Forsvarets sanitet frem til dagens profesjonelle nivå. Effektive militære operasjoner er avhengige av en velfungerende sanitet.

«Boken er lesverdig for alle forsvarsinteresserte. Sanitetens veteraner og pensjonister vil ha spesiell glede av den. Den er et bør-krav til alle ansatt i Saniteten. Den er et må-krav til alle som utreder og bestemmer i Saniteten. De vil oppdage at alt som diskuteres i dag har vært diskutert før. Historielesning er klokt for å ikke gjenta feil, og så er det en underholdende bok.»

Johan Pillgram-Larsen, NORSK MILITÆRT TIDSSKRIFT  

«[…] for en forsvarsinteressert person som meg er det utrolig mye interessant å lese. […] det er en bragd å ha samlet fakta om saniteten gjennom 75 år. Dette blir et meget verdifullt oppslagsverk for ettertiden.»

Professor Stein A. Evensen, MICHAEL. Les hele anmeldelsen her