Graver45
Status:

Graver, Hans Petter

Hans Petter Graver er professor i juss ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker og artikler i forvaltningsrett, EØS-rett, rettssosiologi, rettshistorie og rettsteori. De siste årene har han særlig beskjeftiget seg med domstolenes og dommernes rolle der rettsstaten er under press og angrep. Han leder det forsknings-rådsfinansierte forskningsprosjektet «Judges under Stress – the Breaking Point of Judicial Institutions».

Foto: Universitetet i Oslo