Bjørn Grinde lite
Status:

Grinde, Bjørn

Bjørn Grinde er dr.scient. og dr.philos (UIO) i biologi samt studier i antropologi, psykologi og pedagogikk. Han har hatt forskerstillinger og professorater ved flere ledende universiteter i Norge, USA og Japan, og arbeider nå som forskningssjef ved Avdeling for aldring og helse, Folkehelseinstituttet. Interesserer seg særlig for hvordan evolusjonsprosessen har formet mennesket. Tidligere utgitt bøker bl.a. på Darwin Press, Spartacus Forlag og Springer.

Bøker