Bernt Hagtvet 4
Status:

Hagtvet, Bernt

Bernt Hagtvet er professor i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har gjennom flere tiår arbeidet med problemstillinger knyttet til diktatur, terror og totalitarisme som trusler mot demokratiet. Medforfatter og redaktør til blant annet Who Were the Fascists? Social Roots of European Fascism (1981), Den norske nasjonalsosialismen (1982), Modern Europe after Fascism (1998), Ideologienes århundre (2010), Dannelse – Tenkning. Modning. Refleksjon (2012, med Gorana Ognjenovic). Hagtvet har vært medredaktør for NESTs serie om totalitarisme og politisk ekstremisme (2011–2015), som til nå har resultert i åtte bøker.