121
Pris:
113.00
Førpris: 129.00
ISBN:
9788276941906
Status:
4
ISBN: 9788276941906
Utgivelsesår: 2005
Status: Utsolgt
Sideantall: 178
Innbinding: h

Øystein Kock Johansen

HAN DYNASTIET

Boka gir ei innføring i Han-dynastiets epoke. Han-perioden varte fra ca. 100 f.Kr. til 100 e.Kr. og la grunnlaget for Kinas seinere 2000 år lange historie med keiserdynastier.

Nye sensasjonelle arkeologiske funn fra de tidlige kinesiske keiserdynastiene er gjort, og nå blir de igjen vist i Norge – først i Stavanger, deretter i Oslo og Trondheim.
Denne gangen stammer funnene fra HAN-perioden. Grovt sagt varte den i to århundrer både før og etter Kristi fødsel og ble selve fundamentet for Kinas senere, 2000 år lange historie med skiftende keiserdynastier. Boken gir en enkel og populær innføring i HAN-dynastiets epoke.

Forfatteren, Øystein Kock Johansen (født 1944), er arkeolog fra Universitetet i Oslo. Han er forfatter av 18 fagbøker, oftest med emner fra tidlig metalltid. For tiden er han engasjert i omfattende oppdragsforskning med fokus på forhistorisk- og tidlig historisk økonomi og erverv.