Status:

Hans Butenschøn (09.07.1937–24.11.2022)

Forlegger Hans Barthold Butenschøn gikk bort den 24. november, 85 år gammel.

Hans ble født inn i bokverdenen som sønn av forlegger Barthold Butenschøn, som i 1942 etablerte Dreyers Forlag sammen med lyrikeren Alf Larsen, et forlag som skulle bli et av de faste punktene i livet til Hans.

Hans var en forlegger av den gode, gamle sorten. Ikke bare skulle innholdet være kunnskapsrikt, men også velskrevet, og intet ble spart på for å gi bøkene et utseende og en grafisk kvalitet av beste merke. Han etterlater seg en lang rekke flotte og påkostede litterære verk. Et eksempel er serien Verdensarv i Fokus, som omfatter gjendiktninger fra alle verdens kanter som bidrag til en litterær kulturutveksling.

Da Dreyers Forlag ble kjøpt opp av Cappelens Forlag i 1991, og slått sammen med Grøndahl & Søn Forlag, startet Hans, sammen med Anton Fredrik Andresen forlaget Andresen & Butenschøn, og i 2010 fikk de Dreyer-navnet tilbake. Hans og Anton Fredrik satt i Dreyers styre helt frem til i år.

Etter hvert overtok Hans familiens gård i Enebakk, Bjerke Bruk. Ved siden av forleggergjerningen har Hans holdt gården i hevd og overlatt den i god stand til neste generasjon. Låven på Bjerke er en attraksjon og full av bøker. Blant utallige paller kan en for eksempel finne restopplaget av Dreyers første utgivelse, Liten håndbok i grønnsakdyrking. Å kaste bøker lå ikke for Hans.

Hans hadde et varmt, bankende hjerte og en omsorgsevne som ikke kjente grenser. Store deler av livet drev han internasjonalt freds- og utviklingsarbeid, blant annet i Vest-Afrika, Øst-Europa og på Sri Lanka i samarbeid med Asia Development Fund.

Hans hadde hell i kjærlighet. Maken til kjæreste og hustru som hans Wencke finnes det ikke mange av. Hun og de fire barna har uendelig meget å være stolte av, selv om sorgen henger tungt over Bjerke i disse dager.

Av Bjørn Smith-Simonsen og William Nygaard