Status:

Haugen, Reidar

Reidar Haugen er forstkandidat fra NLH-ÅS (UMB) i 1980, lektor ved Statens skogskole 1980-84 og senere skogbestyrer i Ski kommuneskoger. Han har i alle år vært opptatt av lokalhistorie, friluftsliv og miljøforvaltning i Sørmarka og leder hvert år mange guidende turer i skogene. Fikk Oslo og Akershus fylkes Miljøvernpris i 1998 og Ski kommunes Miljøvernpris i 2011.