Kjetil Henriksen4
Status:

Henriksen, Kjetil

Kjetil Henriksen er historiker. Han har blant annet skrevet Norsk forsvarssamarbeid med Nederland og Sverige – ikke like likevel? (2010), Norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdens krig (2017), sammen med Sindre Weber og Eirik Brazier, og Et militært universalmiddel –  Amerikansk ‘Maneuver Warfare’ og norsk doktrine utvikling (2007), sammen med Torgeir E. Sæveraas.

Foto: Håvard Madsbakken