Historie og moral forside
Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN:
9788282655330
Status:
Utgitt år:
2020
Sideantall:
272
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282655330
Status: I salg

Øystein Sørensen og Kjetil Braut Simonsen (red.)

HISTORIE OG MORAL

NAZISMEN, JØDENE OG HJEMMEFRONTEN

De norske jødenes skjebne under annen verdenskrig er tragisk, dramatisk – og, skulle man tro, velkjent. Men alle sider ved historien er fremdeles ikke utforsket. Kontroversene rundt Marte Michelets bok om hjemmefronten og jødene høsten 2018 viser også hvor følelsesladd temaet er.

Den ukjente NS-loven om jøder ble aldri satt ut i livet. Hva gikk den ut på, og hvorfor var det så stor uenighet om den innad i Quislings regime? Hva var det London-regjeringen og den illegale pressen egentlig visste og skrev om jødenes skjebne?  Hvordan endret omtalene av jøder og antisemittisme seg i den norske offentligheten i kjølvannet av Holocaust-erfaringen?

Denne boken behandler disse spørsmålene og flere ukjente eller lite undersøkte temaer knyttet til Holocaust i Norge. Den går inn på et felt der det historiske og moralske krysser hverandre. For det første rettes det fokus mot antisemittismen som ideologi og praksis, med vekt på okkupasjonstiden. For det andre tematiserer boken hvordan motstandsbevegelsen, eksilregjeringen og det demokratiske Norge forholdt seg til nasjonalsosialistenes forsøk på å tilintetgjøre jødene.

«Boken inneholder mye nyttig informasjon om jødene og Holocaust, og den anbefales. Det er også et omfattende noteapparat til hver artikkel som gir anledning til videre studier.»

Ove Eikje, DAGEN