212
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788276942477
Status:
5
ISBN: 9788276942477
Utgivelsesår: 2010
Status: I salg
Innbinding: ib

Leidulf Melve

HISTORIE

For å forstå det mangfoldet som kjennetegner historiefaget i dag er det nødvendig å kjenne til fagets historie – hva som karakteriserer de ulike metoderetningene og teoriperspektivene, og hvordan de har preget faget.
For å forstå det mangfoldet som kjennetegner historiefaget i dag er det nødvendig å kjenne til fagets historie – hva som karakteriserer de ulike metoderetningene og teoriperspektivene, og hvordan de har preget faget. Denne boka gir innsikt i hvordan historievitenskapen er formet av ulike syn på fortiden og hvordan ulike verdivurderinger og ideologiske ståsted har preget forskningen.

Det nye med denne boka er at den også tar for seg historieskriving i antikken, middelalderen, renessansen og reformasjonen. I denne delen presenteres historieskriving i ulike kontekster (Tyskland, Frankrike, USA og Norden).

Forfatter(e)