SOMMERSTENGT NETTBUTIKK. Pga ferieavvikling vil ikke bestillinger som kommer inn etter 2. juli, sendes ut før i begynnelsen av august.

Historie_forside
Pris:
299.00
ISBN:
9788282656474
Status:
Utgitt år:
2022
Sideantall:
304
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282656474
Status: I salg

Leidulf Melve

HISTORIE

HISTORIESKRIVING FRÅ ANTIKKEN TIL I DAG

Dette er ei bok om historieskrivingas historie.

Historieskriving finst i sjølv dei eldste samfunn, men det er først på 1800-talet at historiefaget oppstår. Da blir det oppretta  universitetsstillingar i historie og det skjer ei profesjonalisering og vitskapleggjering. Denne boka gjev innsikt i fagets utvikling og funksjon og dermed forståing for korleis historiefaget mellom anna er forma av spørsmål knytt til ulike verdivurderingar, ideologiske ståstader, moral, litterære verkemiddel og tematisk fokus. Kunnskap om korleis historikarane har tolka og forstått fortida til ulike tider styrkar skjønet og dømmekrafta i eiga historielesing.

Det nye med denne boka er at den også tek føre seg historieskriving frå antikken og mellomalderen. Det har også vore eit mål å framstille norsk og skandinavisk historieskriving innan  rammene av europeisk historieskriving. Tilnærminga er saman liknande i den forstand at likskap og ulikskap mellom ulike periodar og ulike geografiske kontekstar i stor grad vert forklart og ikkje berre skildra.

Forfatter(e)