Historiens hjul_forside
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282656801
Status:
Utgitt år:
2023
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282656801
Status: I salg

Terje Tvedt

HISTORIENS HJUL OG VANNETS MAKT

DA ENGLAND OG EUROPA VANT, OG KINA OG ASIA TAPTE

NÅ 11 000!

«Boka er smekkfull med historisk empiri og med sosiale innsikter om samfunn frå heile verdas geografi. […] Boka er rik, men lettlesen. […] Kva var årsakene til den industrielle revolusjonen? Kvifor er nokre land rike, mens andre er fattige? I hundrevis av år har tusenvis av forfattarar freista å gje svar på slike spørsmål. Det skal godt gjerast å finne eit originalt og truverdig alternativ til dei mange klassiske svara. Men det har Terje Tvedt greidd med Historiens hjul og vannets makt. Og han har greidd det fyrst og fremst ved å utvide perspektivet: ved å introdusere ei tverrfagleg tilnærming og ved å løfte blikket over og forbi årsaksforklaringar. Tvedt skil seg ut frå så å seie alle andre ved å leggje ei geografisk klimateoretisk og antropologisk ramme rundt problemstillinga og peike ut føresetnader for den industrielle revolusjonen og for økonomisk vekst.»

Torbjørn L. Knutsen, DAG OG TID

Den industrielle revolusjon utløste et globalt maktskifte og la grunnlaget for flere hundre år med vestlig dominans. Nå som maktforholdene i verdensøkonomien igjen er i endring og Kina og Asia truer med å overta hegemoniet, er det avgjørende å forstå hva som egentlig skjedde da England og Vest-Europa ledet verden inn i den industrielle tidsalderen og oppnådde globalt herredømme.

Historiens hjul og vannets makt utfordrer det gjengse synet på den industrielle revolusjon og den moderne verdens fremvekst. Den røsker opp i fasttømrede forestillinger om en av de viktigste transformasjonene i verdenshistorien, med store følger for forståelsen av den senere utviklingen, helt inn i vår egen samtid.

Boken er en videreutvikling av ideene bak bestselgeren Verdenshistorie. Med fortiden som speil. Den er basert på over 30 år med forskning og tar leseren med til elleve land rundt om i verden. Terje Tvedts mest ambisiøse verk vil endre leserens oppfatning av hele den moderne verdens historie.

«Hans nye bok fortjener å betraktes som et hovedverk. Den dokumenterer imponerende kunnskaper innen feltet, en vilje til å tenke komparativt som er sjelden blant historikere, og representerer dessuten et tydelig teoretisk prosjekt. Ambisjonsnivået og dybdekunnskapen er sjelden vare, og må applauderes […] Tvedts forskningsbidrag er stadig imponerende og originalt […] imponerende, rikt illustrert og kunnskapsmessig solid […] et grundig og originalt forskningsarbeid, basert på enorme kunnskaper om ferskvannet i kulturhistorien. Den fortjener i høy grad å tas på alvor som forskningslitteratur.»

Thomas Hylland Eriksen, MORGENBLADET

«Det Tvedt viser oss, er utilstrekkeligheten i forklaringer som ikke [tar] naturens begrensninger på alvor. Naturens ressurser tas ofte for gitt og glimrer gjerne med sitt fravær i økonomenes regnskaper. Spesielt gjelder dette vann.»

Bjørn Vassnes, KLASSEKAMPEN

«[…] en mageløs ny bog, hvor han kommer med en ny og stærkt original fortolkning af, hvad det egentlig var der skete. Det gør han ved at bryde med en forskningstradition, hvor vestlige værdier og traditioner er gjort til historiens naturlige målestok. […] Kernen i alt dette er, at han gennem bogen lidt efter lidt afliver de traditionelle forklaringsmodeller. De bygger på, at den industrielle revolution primært byggede på europæiske værdier, og det har gennemsyret historieskrivningen med kulturel arrogance. Historien om den industrielle revolution bliver dermed til fortællingen om hvad det er, vi i den vestlige verden gør galt i moderne tid. Hvad enten det drejer sig om Sydsudan, Kina, Afghanistan eller Libyen, er denne bog en påvisning af, hvordan vi stadig lader os styre af vores indgroede tro på vores kulturelle, moralske og materielle overlegenhed, og det fører til at vi alt for ofte undervurderer de, der ikke deler disse tankesæt eller værdier. Hvis vi endnu ikke har lært det, kan det med andre ord betale sig at læse Terje Tvedts grundige analyse for at lære, hvor vi tog fejl i forbindelse med den , industrielle revolution.»

Hans Henrik Fafner, NY TID

«[…] Tvedt kan konsentrere seg om sitt spesialtema, samtidig som han viser seg som en utmerket formidler i tekst, bilder og kart. […] Tvedt er en godt innlest kritiker av tidligere framstillinger av den industrielle revolusjonen, fra Karl Marx og Max Weber fram til vår tid. Det gjøres både med glød og nyanser, og særlig avvises kulturelle, religiøse og etniske forklaringer med iver og eleganse.»

Tore Linné Eriksen, KLASSEKAMPEN

«Jeg har sans for Tvedts form. Han gir en opplevelse av at han skriver til meg, ikke for meg. Her og der forklarer han hvorfor han gjør som han gjør i teksten. Det er effektivt og øker bokens overbevisningskraft. Han er pedagogisk og lettlest.»

Gunnar Kagge, AFTENPOSTEN

Forfatter(e)