Historiens hjul_forside
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282656801
Status:
Utgitt år:
2023
Innbinding:
Innbundet
2
ISBN: 9788282656801
Status: Forventes utgitt 13.10.2023

Terje Tvedt

HISTORIENS HJUL OG VANNETS MAKT

DA ENGLAND OG EUROPA VANT, OG KINA OG ASIA TAPTE

Den industrielle revolusjon utløste et globalt maktskifte og la grunnlaget for flere hundre år med vestlig dominans. Nå som maktforholdene i verdensøkonomien igjen er i endring og Kina og Asia truer med å overta hegemoniet, er det avgjørende å forstå hva som egentlig skjedde da England og Vest-Europa ledet verden inn i den industrielle tidsalderen og oppnådde globalt herredømme.

Historiens hjul og vannets makt utfordrer det gjengse synet på den industrielle revolusjon og den moderne verdens fremvekst. Den røsker opp i fasttømrede forestillinger om en av de viktigste transformasjonene i verdenshistorien, med store følger for forståelsen av den senere utviklingen, helt inn i vår egen samtid.

Boken er en videreutvikling av ideene bak bestselgeren Verdenshistorie. Med fortiden som speil. Den er basert på over 30 år med forskning og tar leseren med til elleve land rundt om i verden. Terje Tvedts mest ambisiøse verk vil endre leserens oppfatning av hele den moderne verdens historie.

Forfatter(e)