I forbindelse med flytting er en del bøker registrert som utsolgt i nettbutikken vår. I de fleste tilfeller gjelder det bare i denne nettbutikken og bøkene er å få i alle nettbokhandler.

Holocaust forside lav
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282651424
Status:
Utgitt år:
2017
Sideantall:
848
Innbinding:
Innbundet
4
ISBN: 9788282651424
Status: Utsolgt

Bjarte Bruland

HOLOCAUST I NORGE

REGISTRERING, DEPORTASJON, TILINTETGJØRELSE

Terning2 copy_40x41.jpg«Bruland skriv i ein sakleg, faktaorientert og drøftande stil. Ein kunne frykta at ein slik murstein av ei bok dermed kunne bli nesten uleseleg. Det er ikkje tilfelle. For kontrasten mellom Brulands nøkterne analysar og dei mange personlege opplevingane han refererer frå ulike tidsvitne, gir framstillinga ein truverdig, realistisk dramatikk som kunne gått tapt med ein meir emosjonell tone. Fakta er så visst sterke nok i seg sjølv. […] Forfattaren nøyer seg ikkje berre med å dokumentera. Han går også inn i dei vanskelege spørsmåla – om norsk antisemittisme, om politiet si rolle, om forholdet mellom NS og tyskarane, jamvel om det var enkelte jødar som sjølv stilte seg til teneste for dødsfiendane sine. […] Vanlegvis er det ein klisjé å skriva at ei bok er viktig. Det er ikkje tilfelle her. Bjarte Bruland har skrive årets viktigaste bok.»

Tom Hetland, STAVANGER AFTENBLAD

I april 1940 invaderte tyske tropper Norge. Først nølte nazistene med systematisk å innføre restriksjoner og utskillelse av jødene som ellers i det okkuperte Vest-Europa. Først i januar 1942 ble jødene i Norge systematisk registrert, og legitimasjonskortene deres ble påstemplet en rød «J». Da anslaget mot jødene kom høsten 1942, var det dødelig effektivt.

Hva utløste aksjonen mot jødene i Norge? Hvordan samarbeidet okkupantene og de norske kollaboratørene under aksjonen? Hvorfor ble så mange som 53 prosent av de registrerte jødene i Norge deportert? På den annen side: Hvem hjalp jødene som forsøkte å komme seg unna?

Bjarte Bruland har skrevet den første bredt anlagte, forskningsbaserte boka om Holocaust i Norge. For første gang blir denne historien presentert i sammenheng med hendelsene i Vest-Europa. Førstehånds kildemateriale fra arkiver i inn- og utland støtter forfatterens konklusjoner.

terningkast5_40x35.png«Storverk om skammens kapittel […] En bauta over de norske jødenes skjebne. Den 846 sider lange boka er et resultat av tjue års forskning og dedikasjon, og det er bare å takke for innsatsen, først som sist. […] Brulands kunnskap om jødenes situasjon i Norge under krigen er så stor at hans vurderinger får en unik autoritet. Og konklusjonen er at nordmenn, dessverre, bidro mer til Holocaust enn vi liker å tenke. «Holocaust i Norge» er derfor et høyst viktig bidrag til vår nasjonale hukommelse.»

Erle Marie Sørheim, DAGBLADET

terningkast5_40x35.png«Etter å ha lest et utall av norske bøker om andre verdenskrig, noen av dem lokale «heltefortellinger» av tvilsom legering, må jeg fast slå at dette er en av de viktigste og beste jeg har hatt for meg. […] Dette er en medrivende, tidvis gripende og – så langt undertegnende kan registre – korrekt og balansert historisk fortelling.»

Johan O. Jensen, ADRESSEAVISEN

terningkast5_40x35.png«Nå foreligger en samlet historie om de deporterte jødenes skjebne under krigen, en omfattende, fortjenestefull og god fremstilling av historikeren Bjarte Bruland (f. 1969), som med forskerens blikk har trålet arkiver i inn- og utland for å lete etter svar på ubesvarte spørsmål.»

Alf Kjetil Igland, FÆDRELANDSVENNEN

«Holocaust i Norge er ei bok som tek lesaren med inn i dei aller mørkaste kapitla i nyare norsk historie. Det skjer på ein endefram måte, av ein historieforteljar som kan faget sitt, og som får lesaren til å hengje med i svingane, utan å forenkle eller overdrive. Det er ei bok som gjer det ho seier ho skal gjere, nemleg å gje oss som les boka, eit tilnærma komplett bilete av jødeutryddinga i Noreg mellom 1940 og 1945. […] Sjølv ikkje eit noteapparat og ulike vedlegg på til saman over to hundre sider er med på å stogge lesargleda. Snarare tvert imot har lesaren her fått eit oppslagsverk som gjev svar på det meste av det ein måtte lure på. I sum har altså både forfattaren og forlaget lagt ned ein stor innsats for endeleg å få ut eit standardverk som er både uttømmande og tilgjengeleg. Holocaust i Norge er med andre ord eit særs godt eksempel på korleis ein i historiefaget kan skrive populært, utan at det treng å gå utover detaljane eller djupna i analysen. Anten ein les boka som interessert amatør eller forskar, vil ein her finne akkurat den detaljerte innføringa i temaet som vi i Noreg har sakna.»

Dag Einar Thorsen, DAG OG TID

«Pionerarbeid av Oskar Mendelsohn og Kristian Ottosen har banet vei for en rekke nye forfattere, men Brulands arbeid er det første som setter denne historien i sammenheng med hendelsene i Vest-Europa. Forfatteren har greid det mesterstykke å foreneomfattende kildegransking med en litterær arbeidsstemme som vekker interesse hos leserne. [...] Men forfatteren nøyer seg ikke bare med å dokumentere. Han tar opp de vanskelige spørsmålene om norsk antisemittisme, politiets rolle og forholdet mellom Nasjonal Samling og tyskerne. [...] Med sin bok åpner forfatteren for erkjennelsen om at ‘vi’ var delaktige i folkemordet på Europas jøder. [...] Også Norge skulle bli ‘Judenfrei’. Slik gikk det heldigvis ikke. I dag kan det se ut som det norske samfunnet gradvis har tatt innover seg hva som faktisk skjedde i Norge mellom 1940 og 1945. Bjarte Brulands bok vil således være et godt bidrag til vår nasjonale hukommelse. Anbefales.»

Sven-Erik Grieg-Smith, NORGES FORSVAR

«Og hvilket arbeid! Man fatter det ikke før man har lest noen hundre sider, og knapt da heller. Her finner man den ultimate forståelsen av det verste kapitlet i den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945, så langt det er mulig å komme gjennom kildekritisk metode kombinert med over to tiårs økende innsikt. [...] Brulands gjennomgripende innsikt kombineres med en historikers beste og viktigste verktøy: dokumentasjon så langt det er mulig ned til den minste detalj. Resultatet blir et monument reist over de mange tidligere navnløse og for de fleste ukjente jøder som ble offer for nazismens tillintetgjørelsespolitikk. [...] 72 år etter krigen har vi fått en bok som er rystende, men objektiv; utmattende, men saklig; detaljrik, men med en overbygning av grunnleggende innsikt og forståelse. Bokhandlere: La Jo Nesbø få en pause, plasser Brulands bok på strategisk plass!» 

Arnfinn Moland, FORSVARETS FORUM

Forfatter(e)