271
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282650564
Status:
Utgitt år:
2012
Sideantall:
345
Innbinding:
Heftet
4
ISBN: 9788282650564
Utgivelsesår: 2012
Status: Utsolgt
Sideantall: 348
Innbinding: h

Sørensen, Hagtvet, Steine (red.)

HØYRE­EKSTREMISME

IDEER OG BEVEGELSER I EUROPA

Høyreekstremisme i Europa er et aktuelt og raskt voksende fenomen. I noen grad er den en reaksjon på aktuelle sosiale og politiske utfordringer - spesielt den store innvandringen av muslimer og den såkalte Eurokrisen.

Men den er også mye mer enn det. Den har mange ulike nasjonale forutsetninger og uttrykk. Men særlig gjennom Internett er det også blitt skapt felles høyreekstreme arenaer. I Norge er Anders Behring Breiviks terroraksjon det mest åpenbare uttrykket. Store deler av hans ideologiske grunnlag er felles høyreekstremt tankegods.

Artiklene i denne boken tar sikte på å vise både mangfoldet og enheten i høyreekstremismen i dagens Europa. Boken er også opptatt av å se nærmere på høyreekstremismens historiske røtter og drøfter om og på hvilken måte den er en trussel mot det politiske demokratiet.

Presse

«Diskusjoner om høyreekstreme miljøer og moralsk ansvar kunne vi gjerne hatt mer av. Ny norsk antologi gir et solid bidrag til videre debatt. […] Vidar Enebakks bidrag, et kapittel om Fjordman, er i så måte intet mindre enn strålende.»

Øyvind Strømmen, MORGENBLADET

Masken revet av Fjordman. Sven Egil Omdal, STAVANGER AFTENBLAD 10.12.2012