Husdyra_forside
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282656924
Status:
Utgitt år:
2023
Sideantall:
224
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282656924
Status: I salg

Odd Vangen og Nina Svartedal (red.)

HUSDYRA SOM IKKE VILLE DØ UT

Denne boka forteller en suksesshistorie – om bevaringsarbeidet for gamle husdyrraser i Norge. De fleste av disse gamle rasene er ikke lenger truet av utryddelse, slik de var på begynnelsen av 1990-tallet, men har fått en naturlig plass på små og mellomstore bruk i Norge. Der bidrar de til lokalbasert produksjon av opplevelser, melk, kjøtt og ull ved utstrakt bruk av lokale fôrressurser, som utmarksbeite.

En av vår tids store utfordringer handler om matsikkerhet, natur og klima, å sikre trygg og næringsrik mat for alle, til en overkommelig pris. Klimaendringene forandrer vilkårene for matproduksjon, for kulturplanter og husdyr. Tap av arter, plantesorter og husdyrraser er alvorlig for naturens mangfold i seg selv, men det bidrar også til å svekke grunnlaget for å produsere mat på en tett befolket klode. Biologisk mangfold for mat og landbruk er blant jordas viktigste ressurser.

De siste åra har produksjonen av lokal og lokalforedlet mat økt betraktelig i Norge, båret oppe av entusiastiske bønder, produsenter, forskere, kokker og byråkrater. I denne boka møter du et utvalg av de gamle husdyrrasenes dedikerte talspersoner. Økt og variert bruk har gitt gode råvarer og nye bruksområder for de gamle rasene samtidig som det har bidratt vesentlig til at rasene har økt i antall i ei tid da antall aktive gardsbruk i Norge har gått ned.

Boka er utgitt i samarbeid med NIBIO.