Larvik_forside
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282655798
Status:
Utgitt år:
2021
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282655798
Status: I salg

Arne Bugge Amundsen

I KIRKEN OG PÅ HOSPITALET

EN LARVIKHISTORIE

Larvik by markerer i 2021 sitt 350-års jubileum. I den anledning har Arne Bugge Amundsen skrevet om to sentrale og monumentale elementer i Larviks bybilde: Treenighets kirke og Larvik hospital. Det var grevskapet Laurvigen som var forutsetningen for begge bygningene, men de fikk også stor betydning for folk flest. Kirken og dens prester og tjenere var ramme rundt ritualer og livstolkning, og hospitalet var en del av et sosialt omsorgssystem. Grevskapet åpnet Larvik for en rekke kulturimpulser fra utlandet, og byen ble en innfallsport for mange nye bevegelser og tanker. Det gikk ikke alltid like fredelig for seg.

Boken beskriver den kirkelige forhistorien i Larvikområdet på 1600-tallet, byggingen av Treenighets kirke i 1677 og etableringen av hospitalet i 1736. Fremstiller går frem til 1860-årene, da kirken ble totalt ombygget i regi av arkitekt Christian Heinrich Grosch.

Forfatter(e)