Ingen mennesker er født frie_riss.indd
Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN:
9788282654142
Status:
Utgitt år:
2017
Innbinding:
Innbundet
4
ISBN: 9788282654142
Status: Utsolgt

Dybedahl, Kristjánsson, Innset og Hverven (red.)

INGEN MENNESKER ER FØDT FRIE

KRITIKK AV LIBERALISMEN

Liberalismen har de siste tre tiårene vært den dominerende politiske tankeretningen i vår del av verden. Økt frihet for individet har vært det overordna målet for samfunnsutviklingen, nær sagt uavhengig av hvem som har sittet ved makten. Liberalismens ideologiske konkurrenter, enten de er religiøse, konservative eller sosialistiske, har blitt parkert, med det resultat at store deler av det offentlige ordskiftet har blitt ført innenfor rammene av liberalismens hegemoni. Demokratiske fellesskap og kollektive bevegelser er blitt bygget ned eller har gått i oppløsning, med det resultat av mange på ny søker trygghet hos sterke ledere og i autoritære bevegelser.

Denne antologien er et forsøk på å utfordre liberalismens hegemoni fra venstre, ført i pennen av en ny generasjon samfunnsdebattanter. Den går i rette med det atomistiske menneske­synet som ligger til grunn for liberalisme i alle sine former, enten det er sosial­liberalisme i tradisjonen etter John Rawls eller nyliberalisme i tradisjonen etter Milton Friedman.

«Hver for seg gir de mange ulike kapitlene verdifull innsikt, og de utfordrer fortjenestefullt en hegemonisk ideologi hvor markedsøkonomi står fram som både naturgitt og harmonisk.»

Tore Linné Eriksen, KLASSEKAMPEN

«Forfatterne har produsert et godt stykke arbeid her. Boka tar for seg mange forskjellige innfallsvinkler, og veksler både mellom høyt nivå av filosofisk ideologikritikk, til mer bakkenære drøftinger av liberalismens praktiske konsekvenser. Dersom man befinner seg på venstresida og føler for å styrke ammunisjonslageret sitt mot høyresida, vil man finne mye nyttig her. Liberalismen som frigjøringsprosjekt møter heftig motbør mellom disse permene.»

Ivar Espås Vangen, RADIKALPORTAL.NO