Innvandring omslag
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282651172
Status:
Utgitt år:
2016
Innbinding:
Innbundet
4
ISBN: 9788282651172
Status: Utsolgt

Sylo Taraku

INNVANDRINGS­REALISME

POLITIKKENS MULIGHETER I FOLKEVANDRINGENS TID

« [...] egnet som voksenopplæring for alle som vil være konstruktive i innvandringsdebatten.»

Ingunn Økland, AFTENPOSTEN

Asylordningen er en sentral del av Europas humanitære arv. Norge og de fleste andre europeiske land ønsker fortsatt å kunne gi mennesker på flukt en frihavn. Asylreglene gir potensielt titalls millioner mennesker rett til beskyttelse her.

På den annen side får nesten ingen av disse tillatelse til å reise hit og benytte seg av denne retten. I stedet investerer de mye og trosser store farer for å nå landene de ønsker seg til. Dette gir menneskesmuglere betydelige inntekter og skaper dødsfeller for mange håpefulle asylsøkere.

Dagens storstilte tilstrømning truer asylordningen. Når det årlig kommer flere titusen til Norge, over hundre tusen til Sverige og over en million til Tyskland for å søke asyl, setter det samfunn og mottaksapparat under enormt press. Samtidig hevder FN med flere at folkevandringen til Europa så vidt har begynt.

Innvandringen forandrer Norge, på godt og vondt. Hvordan skal vi leve sammen med økte sosiale og verdimessige forskjeller? Er det mulig å føre en innvandringspolitikk som ikke rokker ved et stabilt folkestyre med høy grad av gjensidig tillit, velferd og sosial likhet? Og er det mulig å kontrollere innvandringen uten at vi må oppgi våre humanitære idealer?

Sylo Taraku kom selv som asylsøker fra Kosovo til Norge tidlig på 1990-tallet, og er i dag en markant stemme i innvandrings-og integreringsdebatten.

terningkast5_40x35.png«Et klartenkt innlegg i debatten om norsk asylpolitikk. Det er ingen hvem som helst som har skrevet bok om asylpolitikken. Kosovoalbaneren Sylo Taraku kjenner asylinstituttet bedre enn de fleste. […] Taraku markert seg som en nyansert og informert stemme i den offentlige debatten om innvandring og integrering. Den pondusen forsterkes med boka «Innvandringsrealisme». Taraku skriver med overbevisende innestemme om et tema som fort blir svært følelsesladd. Boka er et eksempel på at omtanke og omsorg for flyktningers ve og vel kan kombineres med en streng asylpolitikk. […] Forslagene som kommer fram i «Innvandringsrealisme » fortjener både nasjonal og internasjonal debatt. Boka legger et solid grunnlag for denne debatten som bør munne ut i et endret system.

Aksel Braanen Sterri, DAGBLADET

«Ei innvandringspolitisk openberring. Med denne boka oppstår endeleg ein gyllen middelveg i diskusjonen om innvandring – og i same vendet, rolla islam kan ha i Noreg. […] Her er klår logikk. Han tek utgangspunkt i framstillinga av eigne erfaringar, eigenleg eit gamalt triks om at vi må tru på skrivaren, sidan vedkomande har så omfattande røynsle. Men her fungerer det framifrå. Vi skjønar gjennom framstillinga Taraku gjer av yrkeslivet sitt i Noreg, som i stor grad har handla om innvandringsadministrasjon, anten i interesseorganisasjonar eller i statlege organ, at han faktisk veit kva han talar om. […]Det er eigenleg umogleg å gjere boka rettferd, for innimellom diskusjonane får vi forklårt korleis UDI verkar, korleis resonnementa har endra seg i dei friviljuge organisasjonane, korleis Menneskerettskommisjonen i Dei sameinte nasjonane resonnerer, og mange andre svært openberrande informasjonar om dei prosessane som er i funksjon. […] Boka set våre eigne lokale debattar inn i ein internasjonal kontekst: i høve til EU, i høve til USA, i høve til Dei sameinte nasjonane, og til fleire av dei krisene som har oppstått kringom. Også difor er dette ei bok som bør få stor politisk effekt, og som så mange som råd er bør gjere seg kjende med.»

Bjørn Kvalsvik Nicolaisen, DAG OG TID

«Sylo Taraku er noe så sjeldent som en allment respektert deltaker i den betente innvandringsdebatten. Med bakgrunn fra både Civita og Agenda, og erfaring som så vel statens mann i Utlendingsdirektoratet og asylsøkernes forkjemper i NOAS, er Taraku en stemme som blir lyttet til i alle (asyl)leire. Det er i seg selv en prestasjon. […] boka han har skrevet er innsiktsfull, konstruktiv og full av forslag og visjoner som bør gi noen og enhver noe å tenke på. […] en fryd å lese Sylo Tarakus nye bok, fordi den som en av svært få bidrag i den betente asyldebatten evner å utfordre fastlåste standpunkter. I en tid som vår, der norsk asyldebatt i større og større grad dreier seg om Sylvi Listhaug, er det godt å lese en bok som evner å løfte blikket.»

Mímir Kristjánson, KLASSEKAMPEN

«Fornuftig brannfakkel […] Kanskje må man selv være flyktning for å skrive en bok som Innvandringsrealisme. I hvert fall slår det meg at Sylo Taraku klarer å kombinere systemkritikk og humanisme på en helt spesiell måte. Innvandringsrealisme er full av eksempler på svakheter og svikt i norsk asyl- og integreringspolitikk. Som leser ville det faktisk være lett å bli desillusjonert om ikke forfatteren så tydelig hadde troen i behold. Nettopp fordi Taraku – med stor troverdighet – forsvarer både Flyktningkonvensjonen og asylinstituttet, kan han tillate seg å være streng og usentimental. […] Sylo Taraku vil forbedre systemet, ikke forkaste prinsippene.  Innvandringsrealisme er derfor egnet som voksenopplæring for alle som vil være konstruktive i innvandringsdebatten. […] Mangfold er vanskelig, mangfold kan være vondt. Derfor er det befriende å lese en samfunnsdebattant som ikke pynter på virkeligheten, men undersøker hvordan vi kan gjøre det beste ut av den.»

Ingunn Økland, AFTENPOSTEN

http://www.aftenposten.no/kultur/anmeldelser/Sylo-Taraku-med-sterk-debattbok-om-innvandring-8454946.html

«[…] utmerket folkeopplysning på et felt hvor det sårt trengs. […] rydder godt og grundig i den store begrepsforvirringen som preger asyldebatten.»

Sven Egil Omdal, BERGENS TIDENDE

terningkast5_40x35.png«[...] resonnementene hans, og prosjektet om å nærme seg dette altfor ideologiserte konfliktområdet i politikken pragmatisk og faglig, det er det lett å sette pris på. Resultatet er svært lesverdig.»

Tarjei Leer-Salvesen, FÆDRELANDSVENNEN

Forfatter(e)