SOMMERSTENGT NETTBUTIKK. Pga ferieavvikling vil ikke bestillinger som kommer inn etter 2. juli, sendes ut før i begynnelsen av august.

323
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282650939
Status:
5
ISBN: 9788282650939
Utgivelsesår: 2014
Status: I salg
Sideantall: 372
Innbinding: ib

Svein H. Gullbekk (red.)

JA, VI ELSKER FRIHET

EN ANTOLOGI

«Boka «Ja, vi elsker frihet» inspirerer til refleksjon i mange retningar over fridommen og fridommens vilkår, og er ei vakker gåve frå Universitetet i Oslo til Grunnlovsjubileet i 2014.»

Edvard Hoem, APOLLON

 

Menneskets frihetsforståelse har forandret seg gjennom tidene. Hva er menneskets grunnleggende friheter? Kan frihet defineres? Eller kan den kun defineres negativt mot ufriheten, og kjempes for? Finnes egentlig individuell frihet i et samfunn?

Utstillingen Ja vi elsker frihet er en av Universitetet i Oslos hovedsatsninger til Grunnlovsjubileet 2014, og ledsages av denne antologien der fremstående forskere og samfunnsrøster drøfter frihetsbegrepet ut fra egne faglige ståsteder og erfaringer.

Listen av bidragsytere til denne boken er bredt sammensatt og representerer fagfelter som kan si noe om forutsetningene for frihet, frihetens grenser og muligheter, frihetens betydning, hva frihet innebærer og hva frihet er: filosofi, historie, statsvitenskap, arkeologi, kulturhistorie, idéhistorie, jus, biologi, økonomi, geologi, sosiologi, religion, matematikk, antropologi m.m.

BIDRAGSYTERE

Trond Berg Eriksen (f. 1945) er professor i idehistorie på IFIKK, Univ. i Oslo

Lars Fr. H. Svendsen (f. 1970) er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen og i tankesmien Civita

Dag O. Hessen (f. 1956), Professor i biologi ved UiO (fra 1993). Ansatt ved insititutt for Biovitenskap, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES)

Kjersti Ericsson (f. 1944) er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Asle Toje (f. 1974) er forskningsdirektør ved Det norske Nobelinstitutt (Oslo) og underviser ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Inga Bostad (f. 1963), direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, dr.philos og førsteamanuensis i filosofi

Fredrik Sejersted (f. 1965), dr. juris, professor ved Senter for Europarett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Henrik H. Svensen (f. 1970) jobber som forsker og gruppeleder ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), Universitetet i Oslo

Mona Ringvej (f. 1970). Prosjektleder og forsker ved det NFR-finansierte prosjektet «Mangfoldige offentligheter

Lasse Andreas Warberg (f. 1948) jurist og forfatter. Ansatt i Sosialdepartementet bl.a. som sekretær for lovutvalg psykisk helsevern 1981–88. (Bernt-utvalget NOU 1988:8). Senere tilknyttet Det juridiske fakultet i Oslo som forsker

Professor Jan Martin Nordbotten (f. 1982) holder stillinger ved Universitetet i Bergen og Princeton University

Jan F. Qvigstad (f. 1949), visesentralbanksjef i årene 2008–2014 og var tidligere sjeføkonom i Norges Bank og direktør for Norges Bank Pengepolitikk

Dr.philos Janne Haaland Matlary (1957) er professor i statsvitenskap (UiO) og professor II ved Forsvarets Høgskole

Dag Michalsen (f. 1957), dr. juris, professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og leder der forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring

Marina Prusac Lindhagen (f. 1974) førsteamanuensis i klassisk arkeologi og ansvarlig for antikksamlingen ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Kalle Moene (f. 1949) er professor i økonomi ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Ragnhild Sollund (f. 1959) er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo

Håkon Roland (f. 1964), dr.philos. fra Universitetet i Oslo 2002, arbeider som førsteamanuensis i arkeologi og numismatikk ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Lars Kirkhusmo Pharo (f. 1967) er tilknyttet Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo og forsker ved Moses Mesoamerican Archive and Research Project, Harvard

Dagfinn Skre (f. 1954) er professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Øivind Fuglerud (f. 1957) er professor i sosialantropologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Taina Bucher (f. 1982) er Assistant Professor ved Centre for Communication and Computing, Københavns Universitet

Theodor Barth (f. 1959) er utdannet som sosialantropolog (dr. philos.); han er professor i teori & skriving ved Kunsthøyskolen i Oslo (Khio)

Jón Viðar Sigurðsson (f. 1958) er professor i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Marit Halvorsen (f. 1957) er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Håkon Glørstad (f. 1969) er professor i arkeologi ved kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Halvor Frihagen (f. 1969), cand. jur, advokat og partner i Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig AS

Tom G. Svensson (f. 1934) Professor emeritus Kulturhistorisk museum UiO

Hanne Hagtvedt Vik (f. 1974) er førsteamanuensis ved IAKH, UiO

Frode Iversen (f. 1967), Doctor Artium, fra Universitetet i Bergen 2005, arbeider som førsteamanuensis i arkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Bård Frydenlund (f. 1972), er historiker, forsker og fagbokforfatter

Torkel Brekke (f. 1970) er professor i religionshistorie og sør-asiastudier ved Universitetet i Oslo

Dag Einar Thorsen (f. 1979) er ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012)

Arne Aleksej Perminow (f. 1957) sitter i Forskningsrådet ved Kulturhistorisk museum

John Peter Collett (f. 1953), professor i historie ved Universitetet i Oslo siden 2002

Marianne Hem Eriksen (f. 1985) er arkeolog og doktorgradsstipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Øyvind Eitrheim (f. 1958), direktør med spesialoppgaver tilknyttet sentralbankledelsen, har ansvar for prosjekter med tilknytning til bankens tohundreårsjubileumsprosjekt og internasjonale konferanser

Lars Fredrik Øksendal (f. 1972), seniorrådgiver i Norges Bank knyttet til arbeidet med tohundreårsjubileumsprosjekt siden 2011

Thomas Hylland Eriksen (f. 1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo

Jorunn Økland (f. 1964) Professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforskning, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO – fram til 1.1. 2014 senterleder samme sted

Ole Petter Ottersen (f. 1955) er professor i medisin og rektor ved Universitetet i Oslo

Gunnar C. Aakvaag (f. 1972) postdoktor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Per Fugelli (f. 1943) er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo

Presse

«Viktige bidrag til refleksjon over hva frihet er. [...] Essayene i «Ja, vi elsker frihet» henvender seg til et bredt publikum, krever liten grad av forhåndskunnskaper og bidrar i mange tilfeller med interessante perspektiver på frihetens former i Norge.»

Tom Egil Hverven, KLASSEKAMPEN

Forfatter(e)