Jesus
Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN:
9788282654159
Status:
Utgitt år:
2017
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654159
Status: I salg

Per Bjarne Ravnå

JESUS FRA NASARET

MISLYKKET PROFET ELLER GUDS SØNN?

«Boka er inspirerande og personleg spenstig skriven. Eg vil tilrå henne til alle som er opptekne av tilhøvet mellom tru og vitskap. Mange gonger klarar Ravnå å få oss til å sjå på tekstane med friske auge.»
Arild Pedersen, DAG OG TID

Ifølge verdens største religion er Jesus fra Nasaret både et menneske som har levd her i vår verden, og et guddommelig vesen som eksisterer til evig tid. Påstanden om at han har levd, kan undersøkes historiefaglig på samme måte som andre påstander om vanlige mennesker – men hva med påstanden om at han er guddommelig? Kan historiefaglige undersøkelser bevise eller motbevise at Jesus gikk på vannet,  helbredet syke – og sto opp fra de døde for så å bli tatt opp til himmelen? «Ja, så absolutt!» sier noen forskere. Andre svarer like bombastisk «Nei!»

I løpet av de siste tjuefem årene har forskningsfeltet «Den historiske Jesus» eksplodert i et mylder av forsøk på å komme fram til vitenskapelig baserte oppfatninger om hvem og hva Jesus egentlig var. Kildematerialet blir presset til det ytterste, og grensene mellom fag og forkynnelse blir utfordret i alle retninger.  I denne boken tar historiker Per Bjarne Ravnå utgangspunkt i sentrale deler av denne forskningslitteraturen, og undersøker hvor tett på spørsmålet om Jesus guddommelighet det er mulig å komme før man går over fra faglig basert viten til religiøs tro. Boken er en levende og interessant innføring for allmenne lesere i et komplekst og ofte kontroversielt tema.

Forfatter(e)