SOMMERSTENGT NETTBUTIKK. Pga ferieavvikling vil ikke bestillinger som kommer inn etter 2. juli, sendes ut før i begynnelsen av august.

Jødenes historie i Europa_forside
Pris:
299.00
ISBN:
9788282656252
Status:
Utgitt år:
2022
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282656252
Status: I salg

Einhart Lorenz

JØDENES HISTORIE I EUROPA

FRA DEN SPANSKE INKVISISJONEN TIL MELLOMKRIGSTIDEN

Einhart Lorenz forteller i denne boka om de europeiske jødenes historie: fra fordrivelsen fra Vest- og Sentral-Europa på 1400- og 1500-tallet fram til begynnelsen av andre verdenskrig.

Jødenes liv var grenseoverskridende og bør derfor sees i et europeisk perspektiv. Vi får interessante innblikk i vekselvirkninger mellom jøder og majoritetssamfunn, i integrasjon og isolasjon, i identiteter og fordommer – og ikke minst i jødenes bidrag til å forme Europa. Boka viser den indre utviklingen fra gettoen og til det moderne Europa.

Det Europa vi møter her, er et annet enn det vi kjenner i dag. Mange land og landskaper eksisterer rett og slett ikke lenger. Under Holocaust ble nærmere 6 millioner av de europeiske jødene drept. Da menneskene og deres språk og levemåter forsvant, bleknet også langt på vei bevisst heten om jødenes bidrag til det moderne Europas utvikling. Et mål med Jødenes historie i Europa er å skape en bevissthet om tapene antisemittisme og Holocaust har påført oss alle.

terningkast5_40x35.png«Boka til Einhart Lorenz er på alle måtar eit storverk. Han skriv klart, stringent og sakleg, men frir ikkje til lesaren med anekdotar, kuriosa og element frå populærkulturen. […] For min del er eg under lesinga blitt driven frå side til side av ei dyster spenning. Me veit jo korleis dramaet endar. Men kvifor? Kunne det ha gått annleis? Og kva har Europa tapt?»

Tom Hetland, STAVANGER AFTENBLAD

«Meisterstykke om europeisk jødedom […] Professor emeritus i moderne historie, Einhart Lorenz (fødd 1940), har gjeve oss endå eit storverk om jødedom og jødisk liv i vår verdsdel. […] Dette er kunnskap som er uhyre verdfull i ei tid der antisemittismen sine mange grimme og grelle ansikt syner seg på nytt.»

Paul Odland, DAGEN

«En usedvanlig veldokumentert bok. […] forbilledlig grundighet. […] Med en så livsviktig og allmenngyldig fortelling på hjertet skulle jeg ønske at leseren hadde sluppet å streve seg gjennom 2000 fotnoter, de fleste til referanser til for menigmann totalt ukjente historikere, for å komme til kjernen. Men den som ikke lar seg skremme, blir rikelig belønnet.»

Geir Pollen, KLASSEKAMPEN

«Boka gir interessante innblikk i vekselvirkninger mellom jøder og majoritetssamfunn, i integrasjon og isolasjon, i identiteter og fordommer - og ikke minst i jødenes bidrag til å forme Europa, man kan godt si: Fra gettoen og til det moderne Europa.»

Nils-Petter Enstad, KRISTNE ARBEIDERE

Forfatter(e)