Kampen_for_en_ordnet_verden_forside
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282656375
Status:
Utgitt år:
2023
Sideantall:
220
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282656375
Status: I salg

Helge Ø. Pharo, Øyvind Østerud, Jarle Simensen og Sunniva Engh (red.)

KAMPEN FOR EN ORDNET VERDEN

FOLKEFORBUNDET, FN OG NORGE

Folkenes Forbund og De forente nasjoner ble stiftet i kjølvannet av de store krigene – FF i 1920 og FN i 1945. De ble dannet med en ambisjon om fredelig samarbeid, rettsordninger og utvikling. Hvordan gikk det? Hvor effektive har disse organisasjonene vært i arbeidet for en mer stabil verdensorden?

I dag er det en omfattende krig øst i Europa, i flere områder i Afrika og i andre verdensdeler. Spiller FN noen rolle? Og hvilken betydning hadde Folkeforbundet i årene fram mot annen verdenskrig? Denne boka stiller FF og FN sammen i et overordnet perspektiv – fredsambisjonene og stormaktsspillet, utviklingsstrategien og de territoriale spørsmålene, helsepolitikken og de rettslige rammene.

I alle kapitlene blir Norges rolle kartlagt – en liten nasjon som er avhengig av både stormaktstøtte og en internasjonal rettsorden. Det ligger ny forskning til grunn for mange av de perspektivene som blir presentert i boka.