289
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282650656
Status:
4
ISBN: 9788282650656
Utgivelsesår: 2013
Status: Utsolgt
Sideantall: 322
Innbinding: ib

Preben Z. Møller

KAMPEN OM VOLDTEKT

«… en brannfakkel av en bok. … Et minelagt felt som trenger en bok som dette.» Bjørn Vassnes, AFTENPOSTEN
Dette er en bok om ekte voldtektsmenn og mislykket voldtektpolitikk. I Norge i dag dominerer en forestilling om at voldtektsmenn enten er innvandrere eller "hvem som helst". Preben Z. Møller tar et oppgjør med dette, og politiseringen som skjuler de ekte voldtektsmennene for oss. Kunnskap tilsløres av ideologiske føringer, både til høyre og venstre i politikken. Dessverre er voldtekt et tema hvor faglige vurderinger, verdier og politikk flyter over i hverandre, noe som igjen har konsekvenser for hvilke forebyggingsstrategier vi velger, og hvilke vi velger bort. Møller viser hvordan politiseringen av voldtekter foregår, hva som kjennetegner ekte voldtektsmenn, og hvordan vi best kan stoppe dem.

Presse

«Møller har gjort imponerende research. Han er på sitt beste når han viser hvordan kjønnsmaktperspektivet har preget offentlige utvalg og utredninger om voldtekt i Norge og utlandet. Forskning har vært politisert og feiltolket. Hele det politiske systemet, fra grasrot til statsråder, har tatt den feministiske kulturforklaringen for gitt. […] Møller gjentar et vanskelig, viktig budskap: Gjerningsmannen har alltid det fulle og hele ansvar, moralsk og juridisk. Men ansvar er ikke det samme som årsaker og risikofaktorer. […] «Kampen om voldtekt» er et av de mest solide bidragene til den norske voldtektsdebatten så langt. De som lar seg provosere, har aller mest godt av å lese den.» Anders Danielsen Lie, KLASSEKAMPEN

«Preben Z. Møllers bok «Kampen om voldtekt» synliggjør hvordan politikk, forskning og debatt kan baseres på ideologi i stedet for fakta. [...] «Kampen om voldtekt» er et overflødighetshorn av eksempler på misbrukt forskning, sjonglering med tall og hvordan ideologisk styrte debatter kan føre til lufting av gode intensjoner helt uten konsekvenser for dem det gjelder.» Bjørn Gabrielsen, DAGENS NÆRINGSLIV

«Boken er svært god og en nødvendig oppdatering av kunnskapen vår om voldtekt – med skarpt fokus på spørsmål omkring klasse, etnisitet og kriminalitet. Oppdatert kunnskap er nødvendig for å kjempe effektivt mot voldtekt.» Knut Olav Åmås

«Hvordan bekjempe voldtekt? Ikke med den typen myteproduksjon som feministmiljøer og SV-ministre bedriver, skriver sosiolog Preben Z. Møller i en brannfakkel av en bok.  … Et minelagt felt som trenger en bok som dette. … «kampen om voldtekt» [er] en kamp om kunnskap. Møller viser til den stadig mer utbredte tendensen til at politiske myndigheter bestiller skreddersydd «forskning», dels gjennom «kunnskapsfabrikker» på siden av universitetssystemet. På den måten får man den «kunnskapen» man vil ha, og norske akademikere eller journalister utfordrer sjelden denne «virkelighetsproduksjonen». Slett ikke på felter som er så minelagt som voldtekt. Derfor trenger vi forfattere som Møller, som har mot og kunnskap til å gå i rette med denne myteproduksjonen, og som attpåtil kan skrive engasjerende om et så alvorlig tema. Boken vil bli dømt nord og ned, men slik er det med alle viktige bøker.» Bjørn Vassnes, AFTENPOSTEN

Les hele anmeldelsen her.

«... en viktig bok ... Den stiller vesentlige spørsmål om hvem mennene som voldtar kvinner egentlig er. Han setter presist ord på den ofte paradoksale motsetningen mellom mangel på kunnskap i dette spørsmålet og skråsikre synspunkter: Likevel finnes det flere utropstegn enn spørsmålstegn i debatten. Ole Kallelid, STAVANGER AFTENBLAD

«Møller har skrevet en viktig bok som tar kunnskap og behovet for argumenter på tvers av det politisk korrekte på alvor. Nå blir det spennende å følge debatten som bør komme i kjølvannet av boka.» UTROP
 

Forfatter(e)