Karcher_foto45
Status:

Karcher, Nicola Kristin

Nicola Kristin Karcher (f. 1979) er historiker og førsteamanuensis i samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold. Hun tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo og har studert moderne historie, filosofi og statsvitenskap i Berlin og Bergen. Karcher har skrevet en rekke artikler om nazisme og høyreekstremisme og vært medredaktør av boken Movements and Ideas of the Extreme Right in Europe. Kampen om skolen er basert på hennes arbeid som forsker ved Senter for studier av Holocaustog livssynsminoriteter.

Foto: Annica Thomsson