Klassisk retorikk_forside
Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN:
9788282654593
Status:
Utgitt år:
2018
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282654593
Status: I salg

Gjert Vestrheim

KLASSISK RETORIKK

Retorikk er ikke bare en praktisk ferdighet, men også et fag: læren om hvordan overtalelse finner sted. Dette faget ble etablert av Aristo­teles (384-322 f.Kr.) og hans verk er fortsatt grunnleggende i retorikkstudiet; her finner vi blant annet læren om de tre overtalelsesmidlene, etos, patos og logos.

Fra antikken og frem til 1800-tallet var retorikken et viktig skolefag og et sentralt dannelses­innhold, i første rekke formidlet gjennom romerne Cicero og Quintilian. I vår egen tid har retorikken fått en renessanse både i skoleverket og i offentligheten, og retorikkstudiet har spredt seg til nye felter og utviklet nye metoder. Store deler av begrepsapparatet går likevel fortsatt tilbake til grekerne og romerne, og for å forstå det må vi gå til kildene.

Klassisk retorikk gir en grunnleggende innføring i de sentrale begrepene i gresk og romersk retorikk og viser med eksempler hvordan disse begrepene også kan brukes til å forstå vår egen tids retorikk. Den viser hvordan vi kan overtale andre, men også hvordan andre overtaler oss.

«Boka lukkast godt med å vise kor direkte klassisk retorikk kan være til nytte for alle som talar og skriv, høyrer og les. […] Ikkje minst kjem detta av mengda med treffande døme i boka, frå livet og litteraturen. Dei – og av og til Vestrheims kommentarar – gjer boka reint underhaldande. […] Det har blitt ei god bok.»

Øivind Andersen, DAG OG TID

«En sterk innføringsbok i retorikk blir ikke mindre viktig i den tomme retorikkens tidsalder. Tvert imot. [...] referansene til nær og kjent historie åpner de antikke kildene på ny. Dessuten blir vi under lesningen langsomt klar over hvor mye vi selv bærer videre til daglig bruk gjennom gamle språkvaner og ordspråkvisdom.»

Trond Berg Eriksen, MORGENBLADET

«Med lakoniske formuleringer antyder Gjert Vestrheim forbindelser mellom klassisk retorikk og samtidas politikk. […] Selv om boka ikke refererer direkte til Sylvi Listhaug, Donald Trump eller fake news gir ‘Klassisk retorikk’ en bakgrunn for å forstå hva som står på spill i moderne demokratier. […] I tillegg til at ‘Klassisk retorikk’ på denne måten gir en instruktiv oversikt over både retorikkens sideveier, dens regler og grunnbegreper, flommer boka over av gode eksempler, formidlet i et forbilledlig enkelt språk. […] En grunn til at ‘Klassisk retorikk’ er mer aktuell og engasjerende enn den litt tørre boktittelen kan tyde på, er at han trekker linjer til store og små talere i moderne tid, fra Winston Churchill og John F. Kennedy, til mer samtidige talere, som Barack Obama og Thorbjørn Jagland. […] Jeg studerte litteratur i en tid da retorikken satt i høysetet, ikke minst gjennom Georg Johannessens ‘Rhetorica Norvegica’ og introduksjonsbøker ved danskene Jørgen Fafner og Jan Lindhardt. En generasjon seinere framstår Gjert Vestrheims ‘Klassisk retorikk’ som en minst like god, allmenn innføring for et norsk publikum.»

Tom Egil Hverven, KLASSEKAMPEN

Forfatter(e)