kollaps
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282654234
Status:
Utgitt år:
2018
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654234
Status: I salg

Peter Bjerregaard og Kyrre Kverndokk (red.)

KOLLAPS

SAMMENBRUDD OG FORNYELSE

«[…] en intellektuell gavepakke […]»

Bernhard Ellefsen, MORGENBLADET

Våre naturlige omgivelser er i rask og dramatisk endring, ikke minst takket være menneskelig aktivitet. Menneskets påvirkning på jordens geologi, biologiske mangfold og klima har skapt en ny global usikkerhet. Begreper som klimakrise og klimakata­strofe figurerer både i pressen og i politisk tale og forteller om dystre fremtidsscenarier. Ønsket om en bærekraftig utvikling og en framtid som sømløst bygger videre på dagens samfunn går hånd i hånd med det ubehagelige spørsmålet om hvorvidt verden slik vi kjenner den vil kollapse, og hvilke radikale grep vi må ta for å unngå en kollaps. Dette danner utgangspunktet for denne antologien, der noen av Norges fremste forskere og formidlere undersøker «kollaps» fra ulike perspektiver.

Vi forbinder gjerne «kollaps» med noe skremmende, et sammenbrudd som vi for alt i verden må unngå. Men om vi følger kollapsene omkring oss, viser det seg at sammenbruddet også kan føre med seg muligheter for å se verden på ny. «Kollapsen» er paradoksalt nok ikke bare en destruktiv hendelse – den er også en kreativ kraft. Klimakrisen har for eksempel vist hvordan den forventede kollapsen gir anledning til utvikling av nye teknologier, boformer, samhandlingsformer – i det hele tatt nye måter å tenke relasjonen mellom mennesket og dets omgivelser på.

Nettopp kollapsens sammenfiltringer av destruksjon og fornyelse er utgangspunktet for boken. Boken er dermed et bidrag, ikke bare til forståelsen av den aktuelle klimadebatten, men også til å stille spørsmål om hvordan «det nye» egentlig oppstår. Spørsmålet om sosial og kulturell fornyelse blir her undersøkt ved å studere svært ulike situasjoner der verden er kastet om kull, og omgivelsene ikke lenger kan tas for gitt.

Humanister, samfunnsvitere og naturvitere diskuterer i boken kollaps fra sitt faglige ståsted. Blant bidragsyterne er: sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen, litteraturviter Ingvil Hellstrand, biolog Dag O. Hessen, psykolog Ole Jacob Madsen, geolog Henrik H. Svensen, sosialantropolog Gro Ween.

«Om verden går under, blir i alle fall denne boka stående som et vellykket eksempel på tverrfaglighet. […] Resultatet er en oppløftende, men også tankevekkende bok om det moderne menneskets utrettelige arbeid med å sage av greina vi sitter på, men også mulighetene som ligger i fallet vi eventuelt gjør mot bakken. […] det er lenge siden jeg har lest noe der tverrfagligheten har fungert så godt som i Kollaps. Man får den sjeldne følelsen av at bidragsyterne har lest hverandre underveis, eller i alle fall snakket sammen.»

Siri Lindstad, FORSKERFORUM

«God artikkelsamling om et dystert tema […] Her er mye godt lesestoff. De fleste forfatterne forteller medrivende og forståelig, uten å gå på akkord med vitenskapelig nøkternhet og presisjon. […] Dette er lærerik lesning!»

Trygve Lavik, APOLLON

«Essaysamlingen ‘Kollaps’ gir en såpass god innføring i emnet at man føler dårlig samvittighet over å bli så stimulert av emnet.»

Bjørn Gabrielsen, DAGENS NÆRINGSLIV

terningkast5_40x35.png«Det er befriende å lese en bok hvor optimismen er fjern, hvor en overgivelse til, og en aksept for, det nå uunngåelige synes å være det sentrale, uten at det blir helt dystopisk av den grunn. Verden er stadig i forandring, spørsmålet er ikke hvordan vi skal forhindre det, men hvordan vi skal leve med det.»

Kathleen Rani Hagen, FÆDRELANDSVENNEN