kollaps
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282654234
Status:
Utgitt år:
2018
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654234
Status: I salg

Peter Bjerregaard og Kyrre Kverndokk (red.)

KOLLAPS

SAMMENBRUDD OG FORNYELSE

«[…] en intellektuell gavepakke […]»

Bernhard Ellefsen, MORGENBLADET

Våre naturlige omgivelser er i rask og dramatisk endring, ikke minst takket være menneskelig aktivitet. Menneskets påvirkning på jordens geologi, biologiske mangfold og klima har skapt en ny global usikkerhet. Begreper som klimakrise og klimakata­strofe figurerer både i pressen og i politisk tale og forteller om dystre fremtidsscenarier. Ønsket om en bærekraftig utvikling og en framtid som sømløst bygger videre på dagens samfunn går hånd i h&