Krig uten stat_forside
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282655439
Status:
Utgitt år:
2020
Sideantall:
272
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282655439
Status: I salg

Hans Jacob Orning og Øyvind Østerud

KRIG UTEN STAT

HVA HAR DE NYE KRIGENE OG MIDDELALDERKRIGENE TIL FELLES?

«Tverrfaglig triumf»

Per E. Hem, MORGENBLADET

Dagens og middelalderens kriger er åpenbart forskjellige på en rekke felter – fra ideologi og teknologi til globalisering og statsutvikling. Hvorfor da sammenlikne dem? Fordi vår oppfatning av krig, at kriger er noe som utkjempes mellom stater, at de har en klar begynnelse og slutt og kan kontrasteres til en tilstand av fred, har vært preget av hvordan krig er blitt utkjempet de siste 3–400 år i Vesten.

Men de siste 30 år har de aller færreste kriger vært statskriger, og de unndrar seg de motsetningene vi setter opp mellom krig og fred, soldater og sivile, soldater og kriminelle. For å forstå disse «nye krigene» kan sammenlikningen med middelalderen være relevant – altså perioden før staten ble dominerende. I middelalderen var kriger vanskelig å avgrense fra fred, og selv om konger førte kriger, var dette noe i prinsippet hele overklassen hadde rett til. Krig foregikk mindre som store slag og felttog, og mer som feider, plyndring og forhandlinger.

I en verden der krigen har endret karakter fra de klassiske krigene som preget Vesten fra Trettiårskrigen til den andre verdenskrig, er det viktig å finne fram til nye forståelser og perspektiver på krigføring.

«Krig uten stat er en tilgjengelig og velskrevet fagbok som på sitt beste viser hvordan historie og statsvitenskap kan berike hverandre. […] Forfatterne har levert et solid verk. […] professorene har eltet sammen noe av det beste fra fagtradisjonene historie og statsvitenskap. […] Her benyttes solid historisk analyse nettopp til å gi nye innsikter om de kriger som vår egen samtid utstår. […] boken er full av gode empiriske eksempler. Det er forfriskende at forståelsen av krigens elendighet i vår tid ikke bare går via de konfliktene i og rundt Midtøsten som vi hører mest om til daglig. På samme tid er mange av historiene fra gammel tid kuriøst krydder som bidrar til en interessant leseopplevelse.»

Anders Romarheim, PROSA

«Den turnerer elegant sprangene fra pashtunske æreskultur i Afghanistan til norrønne ættesoger med sine æresbegreper, og fra Blackwater til Machiavellis kritikk av sin tids ‘sikkerhetsselskaper’, condottiere. […] Forfatterne har klart kunststykket å skrive en bok som, selv for nye på feltet, står støtt på egne ben. […] Boka anbefales for alle som vil lære mer om dagens kriger og organiserte voldsbruk. Den vil også fungere meget godt som kontekst for studier av krigføring i vår tids høyst ulike og sammenblandede krigsformer. […] skrevet på et godt og lettlest norsk, favner vidt og tilstrekkelig dypt og gir en meget god helhetsforståelse.»

Palle Ydstebø, NORSK MILITÆRT TIDSSKRIFT

«Begge skriver entusiastisk og kunnskapsrikt om de nye og de gamle krigene. […] et veldokumentert stykke forskningsformidling og en bok som er lett å anbefale for dem som vil sette seg inn i nye sider ved krigens vesen. […] Boken Krig uten stat kan være et godt grunnlag for å forstå hvilken kunnskapsbank historie og statsvitenskap er når det gjelder å skaffe oss innsikt. Det skyldes ikke minst forfatternes formidlingsevne og språkdrakt. Dette er like mye en velskrevet tekst som en tung fagbok. Boken har i tillegg et bredt kildetilfang, og løsningen med noter er til stor glede for de av oss som ikke bare liker å gå forfatterne etter i sømmene, men også å oppdage nye interessante bøker. Det er helt tydelig at middelalderhistorien er kjærkommen nylesning for de fleste. Flere slike samarbeidsprosjekter bør hilses velkommen. Universitetsfolk må bli flinkere til å skrive for allmennheten.»

Sven-Erik Grieg-Smith, NORGES FORSVAR