Kunsten å moralisere_forside
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282655828
Status:
Utgitt år:
2021
Sideantall:
192
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282655828
Status: I salg

Espen Gamlund

KUNSTEN Å MORALISERE

Hva gjør vi som privatpersoner når andre opptrer på en måte som vi mener er umoralsk, eller som strider mot etablerte normer for rett og galt? Det spørsmålet er utgangspunktet for denne boken, som handler om moralisme. Moralisme utspiller seg på flere arenaer i samfunnet – fra moralisering i hverdagslivet, hvor vi kritiserer familie, venner og kolleger, til moralisering i offentligheten, hvor kritikk rettes mot politikk og praksiser som ikke tåler moralens dagslys. Historisk har begrepet båret i seg en ambivalens, hvor det å kalle noen en «moralist» både har kunnet være en hedersbetegnelse og en fordømmelse.

I vår tid har moralisme et dårlig rykte. Ingen liker å være gjenstand for andres moralisering. Denne boken utfordrer den etablerte negative forestillingen om fenomenet og løfter moralismens positive sider frem. Det argumenteres ikke minst for at moralisering har en viktig samfunnsmessig verdi.

«Gamlund bruker eksempler fra eget liv og egen moralisering gjennom hele boka – et likandes og godt grep – samtidig som han hele veien argumenterer for det rettmessige ved sin moralisering. […] Boka er forfriskende ikke-ironisk, ja nesten troskyldig i sin klokkertro på verdien av rettmessig moralsk kritikk. Den er ryddig og oversiktlig. Og det er interessant å få vite hvordan moralismebegrepet kan endres over få år, fra en nøytral term til et klart negativt ladet begrep, slik Gamlund viser gjennom ulike definisjoner fra Oxford English Dictionary. Han vil løfte fram det moralsk verdifulle i det foraktede moralismebegrepet, vise at en ensidig nedvurdering av det kan ende opp med å slå barnet ut med badevannet: at frykten for å være moralistisk kan hindre oss i å handle moralsk. Og dette er et viktig budskap. Det er som om Immanuel Kants evigaktuelle oppfordring fremdeles nynnes mellom linjene: Sapere aude! Våg å tenke selv! Boka vil invitere oss til å bli frimodige, og modige, bryte ut av flokkdyrmentaliteten og si ifra! Selv er han tydeligvis en som våger.»

Gry Cecilie Lund, PROSA

«Professor i filosofi Espen Gamlund vil gjøre oss til gode moralister med sin velskrevne og underholdende bok om moralisme og moralsk kritikk. […] Gamlund gir et verdig forsvar for moralismen i denne korte, men filosofisk rikholdige og ikke minst underholdende boken. Muligens er det på det analytiske nivået at boken lykkes best. Den gir nødvendige avklaringer av moralismen som begrep og fenomen, og setter moralismen i forbindelse med en rekke interessante tema, som subjektivisme og relativisme, toleranse og moralsk ekspertise. Jeg ble klokere på hva moralisme er, og hva som er fordelene og ulempene med den, etter å ha lest denne boken.»

Espen Dyrnes Stabell, SALONGEN

«Kunsten å moralisere er først og fremst en uhyre viktig bok, fordi forfatterens prosjekt er å demokratisere eierskapet over rett og galt. Den gode moralen finner vi sammen i samtale – hvor vi må tåle å få høre det og ikke minst forstå hverandre.»

Aksel Rogstad, UNIVERSITAS

«[…] boken fungerer som en lettfattelig og nyansert introduksjon til et tidvis betent tema.»

Sindre Brennhagen, AGORA

Forfatter(e)