Legaliser_forside
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282656382
Status:
Utgitt år:
2022
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282656382
Status: I salg

Jan Arild Snoen

LEGALISER! NÅ!

KAMPEN OM NARKOTIKAPOLITIKKEN

I 2016 endret norsk narkotikadebatt seg grunnleggende. Høyre stilte seg sammen med Venstre i spissen for en rusreform basert på avkriminalisering av alle narkotiske stoffer, og de fikk følge av partier på venstresiden.

Rusreformen fikk ikke flertall i Stortinget, og den sittende rødgrønne regjeringen vil nøye seg med mindre endringer. Men opinionen, som tidligere har vært massivt imot liberalisering, har beveget seg. Samtidig er flere land, særlig i Nord-Amerika og Europa, i ferd med å ta et skritt videre: Full legalisering, i første omgang av cannabis, er på vei. Avkriminalisering vil med tiden fremstå som en mellomstasjon. Bare legalisering kan bidra til å fjerne koblingen mellom bruk av narkotiske stoffer og kriminelle miljøer.

Forbudet mot ulovlige rusmidler skaper flere problemer enn bruken av disse stoffene. Det handler ikke bare om å redusere skadevirkningene for samfunnet. Det handler også om frihet og rettferdighet.

Denne debattboken gjennomgår utviklingen i narkotikapolitikken i Norge og internasjonalt – og erfaringene med ulike reformer.

«Overbevisende argumenter for rusreform […] pepret med referanser til forskning, bøker og andre fagkilder. Dette gjør Snoens resonnementer overbevisende […] Man skal være bra fastlåst i sin egen posisjon for å lese ‘Legaliser! Nå!’ og ikke la seg overbevise om at en eller annen rusreform trengs.»

Varg Lukas Volkman, DAGENS NÆRINGSLIV

Forfatter(e)