248
Status:

Lomheim, Sylfest

Sylfest Lomheim er professor ved Universitetet i Agder. Han har tidligere vært direktør for Språkrådet. Lomheim er utdannet filolog ved Universitetet i Oslo og har skrevet en rekke bøker om språk, blant annet Språkreisa – norsk gjennom to tusen år, Ord om ord og Språkteigen.

Bøker