279
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282650557
Status:
4
ISBN: 9788282650557
Utgivelsesår: 2012
Status: Utsolgt
Sideantall: 255
Innbinding: ib
Oversatt av: Erling Magnar Jørgensen
Originalens tittel: The Ornament of the world

Maria Rosa Menocal

LYSET FRA AL-ANDALUS

Denne boken handler om Andalucia i perioden 786 til 1492, da regionen var under muslimsk herredømme. I kongeriket al-Andalus levde muslimer, jøder og kristne side om side i mer enn 700 år. I det som ellers gjerne omtales som den mørke middelalderen i Europa, opplevde man her en sterk kulturell og intellektuell blomstringstid.

Denne boken handler om Andalucia i perioden 786 til 1492, da regionen var under muslimsk herredømme. I kongeriket al-Andalus levde muslimer, jøder og kristne side om side i mer enn 700 år. I det som ellers gjerne omtales som den mørke middelalderen i Europa, opplevde man her en sterk kulturell og intellektuell blomstringstid. Boken viser at religiøse og kulturelle forskjeller ikke trenger å føre til konflikt, men tvert imot kan være en kilde til nyskapning og utvikling,

Fra Trond Berg Eriksens etterord:
”En av de store kulturblomstringer i Europas fortid fant sted i Spania i den såkalte ”middelalderen” – fra 700-tallet til 1300-tallet. Sansebedraget om middelalderens tilbakeståenhet skyldes ikke minst at Spanias muslimske historie er blitt oversett og satt i parentes, som en gjesteopptreden av en ”fremmed” kultur på europeisk mark. […] Lyset fra al-Andalus, er et utmerket eksempel på en faghistorisk fremstilling som gir uunnværlige perspektiver på hva som skjer og kan skje, når kulturer og religioner møtes. […] En ypperlig historiker, som María Rosa Menocal, rydder grunnen for ideologisk skrot og peker på ubrukte muligheter. Den nye interessen for Spanias middelalder i våre dager skyldes selvsagt de mange kulturmøter i det ettermoderne Europa. Samlivsproblemene mellom folkegrupper som påtvinger hverandre sitt nærvær i globaliseringens tidsalder, aktualiserer en periode i verdensdelens fortid hvor kristne, jøder og muslimer faktisk fant en modus vivendi. Selvom freden var en episode, var den ikke kortvarig. Dessuten gav det ”fremmede” innslaget innenfor verdensdelens grenser fart til avgjørende utviklingsprosesser i europeisk litteratur- og lærdomshistorie. María Rosa Menocal forteller oss, uten krigerske fakter og falsk forsonelig retorikk, hva som faktisk skjedde. […] María Rosa Menocals bok viser at fredelig samliv ikke bare er mulig, men at alle parter kan tilføres nye impulser og sendes inn i nye utviklingsspor av de andres nærvær.”

Presse

Forfatter(e)