Maktutreder og maktutøver
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282656016
Status:
Utgitt år:
2021
Sideantall:
544
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282656016
Status: I salg

Gudmund Hernes

MAKTUTREDER OG MAKTUTØVER

OBSERVASJONER I NORSK OFFENTLIGHET 1960–2021

«I 60 år har Gudmund Hernes bedrevet folkeopplysning, om alt fra Marx til onani. Hele tiden velformulert og spisset. […] Denne samlingen av tekster fra hans hånd nærmer seg til tider en lesefest.»

Gunnar Kagge, AFTENPOSTEN

I mer enn 60 år – fra 1960 – har Gudmund Hernes hatt en tydelig stemme i norsk offentlighet. Han har fylt mange roller: Professor i sosiologi ved flere universiteter i Norge og i USA, statsråd i to departementer (først som kirke-, utdannings- og forskningsminister fra 1990 til 1995 og siden som helseminister 1995 til 1997), levekårsundersøker, maktutreder og maktutøver, sosialdemokratisk ideolog og debattglad offentlig intellektuell og skribent. Det mange ikke vet, er at han også er en livsglad danser og intens dyrker av Vivaldis musikk.

I denne epistelsamlingen er inkludert bidrag fra mange fronter og i mange stilleier: innhogg fra hans spalte i Morgenbladet, programskrifter fra hans tid som statsråd og inntrykk fra hans reiser, alt i hans uforlignelige, billedrike stil.

«Denne boken kiler ens polemiske smaksløker. Vi lar oss både inspirere og underholde. Det er tankens spenst, og formens vidd.»

Kjell Solem, BOK365 terningkast5_40x35.png

«Med kunnskap, argumenter og elegant sakprosa belyser Gudmund Hernes det samfunnet han har studert og deltatt i i 60 år […] I boka er det mye lærdom, og det meste er tilrettelagt for de fleste av oss.»

Gudleiv Forr, DAGBLADET terningkast5_40x35.png

«Mykje av dette glimtar av intellektuelt gull; det er kombinasjonar av systematiske diskusjonar, friare resonnement omkring verdien av det som er gjort, og somtid også drøftingar eller framlegg til korleis ein skal oppfatte aktiviteten til den samfunnsvitskaplege forskaren. I desse tekstane lyfter Hernes seg frå å vere ein nærsynt forskar til å te seg som ein samfunnsobservatør. Samanfatninga og perspektiveringa i det fine etterordet til Bernt Hagtvet gjer dette ganske tydeleg og er verdfullt i seg sjølv som tilskot til norsk intellektuell historie. […] her er nok av aha-opplevingar.»

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, DAG OG TID